Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 3. dubna 2014 - Brusel
 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***II
 Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (emise z mezinárodní letecké dopravy) ***I
 Mezibankovní poplatky za platební transakce založené na kartách ***I
 Platební služby na vnitřním trhu ***I
 Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***I
 Elektronická identifikace a důvěryhodné služby pro elektronické transakce na vnitřním trhu ***I
 Povinný audit subjektů veřejného zájmu ***I
 Povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek ***I
 Snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny ***I
 Komplexní přístup EU a jeho dopady na soudržnost vnější činnosti EU
 Absolutorium za rok 2012: Evropská komise a výkonné agentury
 Zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rok 2012
 Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament
 Absolutorium za rok 2012: 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond
 Absolutorium za rok 2012: Evropská rada a Rada
 Absolutorium za rok 2012: Evropská služba pro vnější činnost
 Absolutorium za rok 2012: Soudní dvůr
 Absolutorium za rok 2012: Účetní dvůr
 Absolutorium za rok 2012: Hospodářský a sociální výbor
 Absolutorium za rok 2012: Výbor regionů
 Absolutorium za rok 2012: evropský veřejný ochránce práv
 Absolutorium za rok 2012: evropský inspektor ochrany údajů
 Absolutorium za rok 2012: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
 Absolutorium za rok 2012: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů
 Absolutorium za rok 2012: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
 Absolutorium za rok 2012: Překladatelské středisko institucí Evropské unie
 Absolutorium za rok 2012: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
 Absolutorium za rok 2012: Evropská policejní akademie
 Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro bezpečnost letectví
 Absolutorium za rok 2012: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
 Absolutorium za rok 2012: Evropský orgán pro bankovnictví
 Absolutorium za rok 2012: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
 Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro chemické látky
 Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro životní prostředí
 Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
 Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro bezpečnost potravin
 Absolutorium za rok 2012: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
 Absolutorium za rok 2012: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
 Absolutorium za rok 2012: Evropský inovační a technologický institut
 Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro léčivé přípravky
 Absolutorium za rok 2012: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
 Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
 Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací
 Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro železnice
 Absolutorium za rok 2012: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
 Absolutorium za rok 2012: Evropská nadace odborného vzdělávání
 Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Absolutorium za rok 2012: Zásobovací agentura Euratomu
 Absolutorium za rok 2012: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
 Absolutorium za rok 2012: Eurojust
 Absolutorium za rok 2012: Europol
 Absolutorium za rok 2012: Agentura Evropské unie pro základní práva
 Absolutorium za rok 2012: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích
 Absolutorium za rok 2012: Agentura pro evropský GNSS
 Absolutorium za rok 2012: společný podnik Artemis
 Absolutorium za rok 2012: společný podnik Clean sky
 Absolutorium za rok 2012: společný podnik ENIAC
 Absolutorium za rok 2012: společný podnik pro palivové články a vodík
 Absolutorium za rok 2012: společný podnik pro iniciativu pro inovativní léčiva
 Absolutorium za rok 2012: společný podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
 Absolutorium za rok 2012: společný podnik SESAR
 Výroční zpráva za rok 2012 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům
 Situace v Íránu
Texty (2451 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí