Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 3. travnja 2014. - Bruxelles
 Režim Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, posredovanja i provoza robe s dvojnom namjenom ***II
 Trgovanje emisijama stakleničkih plinova (emisije iz međunarodnog zrakoplovstva) ***I
 Međubankovne naknade za platne transakcije na temelju kartica ***I
 Usluge platnog prometa na unutarnjem tržištu ***I
 Europsko jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija ***I
 Elektronička identifikacija i povjereničke usluge za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu ***I
 Zakonska revizija subjekata od javnog interesa ***I
 Zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja ***I
 Smanjenje ili ukidanje carina na robu podrijetlom iz Ukrajine ***I
 Cjelovit pristup EU-a i koherentnost vanjskog djelovanja EU-a
 Razrješnica za 2012.: Europska komisija i izvršne agencije
 Posebna izvješća Revizorskog suda u okviru razrješnice Komisije za 2012. godinu
 Razrješnica za 2012.: Europski parlament
 Razrješnica za 2012.: 8., 9. i 10. europski razvojni fond
 Razrješnica za 2012.: Europsko vijeće i Vijeće
 Razrješnica za 2012.: Europska služba za vanjsko djelovanje
 Razrješnica za 2012.: Sud Europske unije
 Razrješnica za 2012.: Revizorski sud
 Razrješnica za 2012.: Gospodarski i socijalni odbor
 Razrješnica za 2012.: Odbor regija
 Europski ombudsman
 Razrješnica za 2012.: Europski nadzornik za zaštitu podataka
 Razrješnica za 2012.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a
 Razrješnica za 2012.: Europska agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER)
 Razrješnica za 2012.: Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije
 Razrješnica 2012.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije -
 Razrješnica za 2012.: Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe
 Razrješnica za 2012.: Europska policijska akademija
 Razrješnica za 2012.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa
 Razrješnica za 2012.: Europski potporni ured za azil
 Razrješnica za 2012.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo
 Razrješnica za 2012.: Europski centar za sprečavanje i suzbijanje bolesti
 Razrješnica za 2012.: Europska agencija za kemikalije
 Razrješnica za 2012.: Europska agencija za okoliš
 Razrješnica za 2012.: Europska agencija za kontrolu ribarstva
 Razrješnica za 2012: Europska agencija za sigurnost hrane
 Razrješnica za 2012.: Europski institut za jednakost spolova
 Razrješnica za 2012. : Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje
 Razrješnica za 2012.: Europski institut za inovacije i tehnologiju
 Razrješnica za 2012.: Europska agencija za lijekove
 Razrješnica za 2012.: Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama
 Razrješnica za 2012.: Europska agencija za pomorsku sigurnost
 Razrješnica za 2012.: Europska agencija za sigurnost mreža i podataka
 Razrješnica za 2012.: Europska agencija za željeznice
 Razrješnica za 2012.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala
 Razrješnica za 2012.: Europska zaklada za stručnu izobrazbu
 Razrješnica za 2012.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
 Razrješnica za 2012.: Agencija za opskrbu Euratoma
 Razrješnica za 2012.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta
 Razrješnica za 2012.: Eurojust
 Razrješnica za 2012.: Europski policijski ured
 Razrješnica za 2012.: Agencija Europske unije za temeljna prava
 Razrješnica za 2012.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama
 Razrješnica za 2012.: Europska agencija za GNSS
 Razrješnica za 2012.: Zajedničko poduzeće Artemis
 Razrješnica za 2012.: Zajedničko poduzeće Clean Sky
 Razrješnica za 2012.: Zajedničko poduzeće ENIAC
 Razrješnica za 2012.: Zajedničko poduzeće za gorivne ćelije i vodik
 Razrješnica za 2012.: Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove
 Razrješnica za 2012.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj fuzijske energije
 Razrješnica za 2012.: Zajedničko poduzeće za istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR)
 Godišnje izvješće za 2012. o zaštiti financijskih interesa EU-a borba protiv prijevara
 Stanje u Iranu
Tekstovi (2250 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti