Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 3 april 2014 - Brussel
 Communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik ***II
 Handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap ***I
 Interbancaire vergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties ***I
 Betalingsdiensten in de interne markt ***I
 Europese interne markt voor elektronische communicatie ***I
 Elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt ***I
 Wettelijke controles van organisaties van openbaar belang ***I
 Wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen ***I
 Verlaging of afschaffing van douanerechten op goederen van oorsprong uit Oekraïne ***I
 De alomvattende aanpak van de EU en de coherentie van het externe optreden van de EU
 Kwijting 2012: Europese Commissie en uitvoerende agentschappen
 Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de kwijting 2012 aan de Commissie
 Kwijting 2012: Europees Parlement
 Kwijting 2012: achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingfonds
 Kwijting 2012: Europese Raad en Raad
 Kwijting 2012: Europese Dienst voor extern optreden
 Kwijting 2012: Hof van Justitie
 Kwijting 2012: Rekenkamer
 Kwijting 2012: Economisch en Sociaal Comité
 Kwijting 2012: Comité van de Regio's
 Kwijting 2012: Europese ombudsman
 Kwijting 2012: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 Kwijting 2012: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen
 Kwijting 2012: Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators
 Kwijting 2012: Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
 Kwijting 2012: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
 Kwijting 2012: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
 Kwijting 2012: Europese Politieacademie
 Kwijting 2012: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
 Kwijting 2012: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
 Kwijting 2012: Europese Bankautoriteit
 Kwijting 2012: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
 Kwijting 2012: Europees Agentschap voor chemische stoffen
 Kwijting 2012: Europees Milieuagentschap
 Kwijting 2012: Europees Bureau voor visserijcontrole
 Kwijting 2012: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
 Kwijting 2012: Europees Instituut voor gendergelijkheid
 Kwijting 2012: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
 Kwijting 2012: Europees Instituut voor innovatie en technologie
 Kwijting 2012: Europees Geneesmiddelenbureau
 Kwijting 2012: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
 Kwijting 2012: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
 Kwijting 2012: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging
 Kwijting 2012: Europees Spoorwegbureau
 Kwijting 2012: Europese Autoriteit voor effecten en markten
 Kwijting 2012: Europese Stichting voor opleiding
 Kwijting 2012: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
 Kwijting 2012: Voorzieningsagentschap van Euratom
 Kwijting 2012: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
 Kwijting 2012: Eurojust
 Kwijting 2012: Europol
 Kwijting 2012: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
 Kwijting 2012: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen
 Kwijting 2012: Europees GNSS-Agentschap
 Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis
 Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky
 Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac
 Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof
 Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen
 Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
 Kwijting 2012: Gemeenschappelijke Onderneming SESAR
 Jaarverslag 2012 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding
 Situatie in Iran
Teksten (2446 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid