Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Utorak, 15. travnja 2014. - Strasbourg
 Neulaganju prigovora na delegirani akt : Fond za europsku pomoć najugroženijima
 Sanacija kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka ***I
 Zaštita potrošača u sektoru komunalnih usluga
 Tehnička pravila za plovila unutarnje plovidbe ***I
 Pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima ***I
 Informacije u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva ***I
 Pristupanje Hrvatske Konvenciji iz 1990. o ukidanju dvostrukog oporezivanja *
 Uspostava zajedničkog poduzeća Shift2Rail *
 Zahtjev za zaštitu zastupničkog imuniteta Alexandera Mirskog
 Upotreba sredstava Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji - zahtjev EGF/2012/007 IT/VDC tehnologija
 Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbe - zahtjev EGF/2012/004 ES/Grupo Santana
 Sustavi depozitnih jamstava ***II
 „Čista energija za promet: europska strategija za alternativna goriva” I
 Dimenzije i masa cestovnih vozila koja prometuju unutar Zajednice ***I
 Okvir za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava ***I
 Subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire ***I
 Računi za obavljanje platnog prometa ***I
 Dokumenti s ključnim informacijama za investicijske proizvode ***I
 Sud Europske unije: broj sudaca Općeg suda ***I
 Uvođenje interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji ***I
 Mjere za smanjivanje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velike brzine ***I
 Prijevoz unutarnjim plovnim putovima ***I
 Poljoprivredni proizvodi na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama ***I
 Program istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života ***I
 Mala i srednja poduzeća koja provode istraživanja ***I
 Europski program za istraživanje i inovacije u području mjeriteljstva ***I
 Program partnerstva europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija ***I
 Europski nalog za zamrzavanje računa ***I
 Otkrivanje nefinancijskih i drugih podataka od strane velikih trgovačkih društava i grupa ***I
 Uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar trgovačkog društva ***I
 Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” *
 Zajedničko poduzeće za bioindustriju *
 Zajedničko poduzeće SESAR *
 Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 *
 Zajedničko poduzeće ECSEL *
 Zajedničko poduzeće za gorivne ćelije i vodik 2 *
 Međuinstitucionalni sporazum o registru transparentnosti
 Trostrani socijalni samit za rast i zapošljavanje
 Pregovori o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.: pouke koje treba izvući i put naprijed
 Poboljšanje mobilnosti radnika unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu ***II
 Zakon o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja, biljnom reproduktivnom materijalu i sredstvima za zaštitu bilja ***I
 Zdravlje životinja ***I
 Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje ***I
 Sigurnost potrošačkih proizvoda ***I
 Tržišni nadzor proizvoda ***I
 Tržišta financijskih instrumenata i izmjena Uredbe [EMIR] o OTC izvedenicama, središnjim drugim ugovornim stranama i trgovinskim repozitorijima ***I
 Tržišta financijskih instrumenata i stavljanje izvan snage Direktive 2004/39/EZ ***I
 Statistika robne razmjene ***I
 Namira vrijednosnih papira i središnji depozitorij vrijednosnih papira ***I
 Pomorska oprema ***I
 Tlačna oprema ***I
 Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima ***I
 Provedba ankete o radnoj snazi na uzorku ***I
 Europska agencija za sigurnost pomorskog prometa i djelovanje u vezi s onečišćenjem ***I
 Pogodno okruženje za poduzeća, poslovne djelatnosti i novoosnovana poduzeća za stvaranje radnih mjesta
 Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga
 Glasovanju se u slučaju postupka o imunitetu zastupnika (tumačenje Poslovnika)
Tekstovi (2912 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti