Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2014. április 15., Kedd - Strasbourg
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktus kifogásának mellőzése: a leginkább rászoruló személyeket támogató segítségnyújtási alap
 A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálása ***I
 A közüzemi szolgáltatások
 A belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények ***I
 A vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazása ***I
 A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok ***I
 Horvátországnak a kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. évi egyezményhez való csatlakozása *
 A „Shift2Rail” közös vállalkozás *
 Alexander Mirsky parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2012/007 IT/VDC számú kérelem, olaszországi technológiák
 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2012/004 ES/Grupo Santana számú kérelem
 Betétbiztosítási rendszerek ***II
 Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetése ***I
 A Közösségben közlekedő közúti járművek mérete és súlya ***I
 A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer ***I
 Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) ***I
 Fizetési számlák ***I
 A befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok ***I
 Az Európai Unió Bírósága: a bírák száma a Törvényszéken ***I
 Az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás kiépítése ***I
 A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedések ***I
 Belvízi hajózás ***I
 Mezőgazdasági termékek a belső piacon és harmadik országokban ***I
 A tevékeny és önálló életvitel segítését szolgáló kutatási-fejlesztési program ***I
 A kutatást végző kis- és középvállalkozások ***I
 Európai metrológiai program – Innováció és kutatás ***I
 Európai és fejlődő országok közötti partnerség a klinikai vizsgálatokban ***I
 Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés ***I
 A nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele ***I
 A harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételei ***I
 2. „Tiszta Égbolt” Közös Vállalkozás *
 A Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás *
 SESAR közös vállalkozás *
 Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító 2. közös vállalkozás *
 Az ECSEL közös vállalkozás*
 2. üzemanyagcella- és hidrogéntechnológiai közös vállalkozás *
 Az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás
 A növekedési és foglalkoztatási háromoldalú szociális csúcstalálkozó
 Tárgyalások a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről: levonandó tanulságok és következő lépések
 A munkavállalók mobilitásának növelése a kiegészítő nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javítása révén ***II
 Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***I
 Az állategészségügy ***I
 A károsítókkal szembeni védelmi intézkedések ***I
 Fogyasztói termékbiztonság ***I
 A termékek piaci felügyelete ***I
 A pénzügyi eszközök piacai és a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló európai piaci infrastruktúra-rendelet módosítása ***I
 A pénzügyi eszközök piacai és a 2004/39/EK irányelv hatályon kívül helyezése (átdolgozás) ***I
 A termékforgalomra vonatkozó statisztikák ***I
 Értékpapír-elszámolások és központi értékpapírletét-kezelők ***I
 Tengerészeti felszerelések ***I
 Nyomástartó berendezések ***I
 Határozatok polgári és kereskedelmi ügyekben ***I
 A közösségi munkaerő mintavételes felmérése ***I
 Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség és a szennyezéssel kapcsolatos válaszintézkedések ***I
 Előnyösebb környezet a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az induló vállalkozások számára annak érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsenek
 Az új technológiák és nyitott oktatási segédanyagok
 Szavazás a képviselők immunitására vonatkozó eljárások keretében (az eljárási szabályzat értelmezése)
Szövegek (3371 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat