Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
It-Tlieta, 15 ta' April 2014 - Strasburgu
 Deċiżjoni li ma' ssirx oġġezzjoni għal att iddelegat: Il-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn
 Riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek ***I
 Protezzjoni tal-konsumaturi fis-servizzi ta' utilità
 Rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni ***I
 L-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli ***I
 Informazzjoni fil-qasam tal-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika ***I
 L-adeżjoni tal-Kroazja mal-Konvenzjoni tat-23 ta' Lulju 1990 dwar l-eliminazzjoni tat-taxxa doppja *
 L-Impriża Konġunta Shift2Rail *
 Talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Alexander Mirsky
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - applikazzjoni EGF/2012/004 ES/Grupo Santana
 Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti ***II
 L-implimentazzjoni ta' infrastruttura tal-fjuwils alternattivi ***I
 Id-dimensjonijiet u l-piżijiet għal vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità ***I
 Qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti tal-investiment ***I
 Impriżi ta' investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS V) ***I
 Kontijiet tal-pagamenti ***I
 Id-dokumenti bit-tagħrif ewlieni għall-prodotti ta' investiment ***I
 Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea: in-numru ta' mħallfin fil-Qorti Ġenerali ***I
 Il-varar ta' eCall interoperabbli fl-UE kollha ***I
 Miżuri biex titnaqqasl-ispiża biex isiru netwerks tal-komunikazzjoni elettronika b'veloċità għolja ***I
 It-trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni ***I
 Prodotti agrikoli fis-suq intern u fil-pajjiżi terzi ***I
 Il-Programm ta' Riċerka u Żvilupp għall-Għixien Attiv u Megħjun ***I
 Intrapriżi żgħar u medji li jwettqu riċerka ***I
 Il-Programm Ewropew tal-Metroloġija għall-Innovazzjoni u r-Riċerka ***I
 Il-Programm tas-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw ***I
 Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet ***I
 Id-divulgazzjoni ta' informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċerti kumpaniji u gruppi kbar ***I
 Kundizzjonijiet għall-ammissjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-qafas ta' trasferiment intrazjendali ***I
 L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 *
 L-Impriża Konġunta tal-Industriji b'Bażi Bijoloġika *
 L-Impriża Konġunta SESAR *
 L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 *
 L-Impriża Konġunta ECSEL*
 L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 *
 Il-Ftehim Interistituzzjonali dwar ir-Reġistru tat-Trasparenza
 Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi
 Negozjati dwar il-QFP 2014-2020: it-tagħlimiet li għandhom jittieħdu u t-triq 'il quddiem
 Żieda fil-mobbiltà tal-ħaddiema permezz ta’ titjib fil-ksib u l-preservazzjoni tad-drittijiet għal pensjoni supplimentari ***II
 Kontrolli u attivitajiet imwettqa biex tiġi żgurata l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf u ta' regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, dwar is-saħħa tal-pjanti, dwar il-materjal riproduttiv tal-pjanti, u dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti ***I
 Is-Saħħa tal-Annimali ***I
 Miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti ***I
 Is-sigurtà tal-prodotti għall-konsumatur ***I
 Is-sorveljanza tas-suq tal-prodotti ***I
 Swieq ta' strumenti finanzjarji u emenda tar-Regolament EMIR dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet ***I
 Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji, u revoka tad-Direttiva 2004/39/KE ***I
 L-istatistiċi rigward il-kummerċ ***I
 Is-saldu tat-titoli u depożitorji ċentrali tat-titoli ***I
 It-tagħmir tal-baħar ***I
 Apparat ta' pressjoni ***I
 Sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali ***I
 Stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol ***I
 L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima u r-reazzjoni għat-tniġġis ***I
 "L-Unjoni Ewropea kif tista’ tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ambjent ospitabbli biex l-intrapriżi, in-negozji u n-negozji ġodda joħolqu l-impjiegi?"
 Teknoloġiji ġodda u riżorsi edukattivi miftuħa
 Votazzjoni fi proċedimenti relatati mal-immunità ta' Membru (Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura)
Testi (3208 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza