Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 15 aprilie 2014 - Strasbourg
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
 Rezoluţia instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară ***I
 Protecţia consumatorilor în legătură cu serviciile de utilități
 Cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară ***I
 Aplicarea corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol ***I
 Informaţiile în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale ***I
 Aderarea Croaţiei la Convenţia din 1990 privind eliminarea dublei impuneri *
 Întreprinderea comună „Shift2Rail” *
 Cerere de apărare a imunității parlamentare a lui Alexander Mirsky
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2012/007 IT/VDC Technologies
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2012/004 ES/Grupo Santana
 Sistemele de garantare a depozitelor ***II
 Infrastructura pentru combustibili alternativi ***I
 Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în Comunitate ***I
 Cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții ***I
 Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM V) ***I
 Conturile de plăţi ***I
 Documentele cu informaţii-cheie referitoare la produsele de investiţii ***I
 Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului ***I
 Implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE ***I
 Măsurile de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză ***I
 Transportul pe căile navigabile interioare ***I
 Produsele agricole pe piața internă și în țările terțe ***I
 Programul de cercetare şi dezvoltare pentru autonomie activă asistată ***I
 Întreprinderile mici și mijlocii care desfăşoară activităţi de cercetare ***I
 Programul european pentru inovare și cercetare în domeniul metrologiei ***I
 Programul de Parteneriat între Uniunea Europeană și ţări în curs de dezvoltare privind studiile clinice intervenționale ***I
 Ordonanța asigurătorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare ***I
 Dezvăluirea informaţiilor nefinanciare şi privind diversitatea de către anumite societăţi şi grupuri mari ***I
 Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii ***I
 Întreprinderea comună „Clean Sky 2” *
 Intreprinderea comună pentru bioindustrii *
 Întreprinderea comună SESAR *
 Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 *
 Întreprinderea comună ECSEL *
 Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” *
 Acordul interinstituțional privind registrul de transparență
 Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă
 Negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective
 Îmbunătăţirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară ***II
 Legislația privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor ***I
 Sănătatea animalelor ***I
 Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***I
 Siguranţa produselor de consum ***I
 Supravegherea pe piață a produselor ***I
 Pieţele instrumentelor financiare şi modificarea regulamentului EMIR privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartitele centrale şi registrele de tranzacţii ***I
 Piețele instrumentelor financiare și abrogarea Directivei 2004/39/CE (reformare) ***I
 Statisticile din comerț ***I
 Decontarea instrumentelor financiare și depozitarii centrali de instrumente financiare ***I
 Echipamentele maritime ***I
 Echipamentele sub presiune ***I
 Hotărârile în materie civilă și comercială ***I
 Ancheta prin sondaj asupra forței de muncă ***I
 Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă și combaterea poluării ***I
 Mediul favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă
 Noile tehnologii și resursele educaționale deschise
 Votul în cadrul procedurilor privind imunitatea unui deputat (interpretarea Regulamentului de procedură)
Texte (3254 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate