Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk
 Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ***I
 Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Seychelami v odvětví rybolovu ***
 Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu ***
 Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi EU a Madagaskarem v odvětví rybolovu ***
 Rámcová dohoda mezi EU a Korejskou republikou, pokud jde o záležitosti týkající se zpětného přebírání osob ***
 Rámcová dohoda mezi EU a Korejskou republikou s výjimkou záležitostí týkajících se zpětného přebírání osob ***
 Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Černou Horou (protokol zohledňující přistoupení Chorvatska) ***
 Rámcová dohoda mezi EU a Gruzií o obecných zásadách účasti Gruzie v programech Unie ***
 Povolení Portugalsku uplatňovat snížené sazby spotřební daně na určité alkoholické nápoje v autonomních oblastech Madeira a Azory *
 Daň AIEM uplatňovaná na Kanárských ostrovech *
 Změna doby platnosti rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských zámořských departementech *
 Změna jednacího řádu Parlamentu týkající se parlamentních otázek
 Změna článku 90 jednacího řádu Parlamentu o mezinárodních dohodách
 Změna jednacího řádu Parlamentu za účelem umožnění elektronických podpisů
 Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkající se Evropského investičního fondu, Horizontu 2020 a společného podniku Shift2Rail
 Zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Unie v rámci vyváženého přístupu ***II
 Akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 ***II
 Náhodné úlovky kytovců ***II
 Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I
 Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu ***I
 Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***I
 Ostraha vnějších námořních hranic ***I
 Finanční odpovědnost v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou ***I
 Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***I
 Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ***I
 Financování evropských politických stran ***I
 Finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie ***I
 Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy ***I
 Invazní nepůvodní druhy ***I
 Technické provádění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu ***I
 Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie ***I
 Absolutorium za rok 2012: Evropský parlament
 Vyšetřovací právo Evropského parlamentu
 Vztahy mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty
 Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů ***
 Systém vlastních zdrojů *
 Metody a postup pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků *
 Prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů
 Veřejné služby zaměstnanosti ***I
 Fond solidarity Evropské unie ***I
 Zvýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu ***I
 Evropská agentura pro léčivé přípravky (vykonávání činností souvisejících s farmakovigilancí humánních léčivých přípravků) ***I
 Makrofinanční pomoc Tuniské republice ***I
 Plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři ***I
 Trestněprávní ochrana eura a ostatních měn proti padělání ***I
 Med ***I
 Evropský námořní a rybářský fond ***I
 Evropská policejní akademie ***I
Texty (1145 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí