Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 16. huhtikuuta 2014 - Strasbourg
 Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu ***I
 EU:n ja Seychellien välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus ***
 EU:n ja Komorien välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus ***
 EU:n ja Madagaskarin välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus ***
 EU:n ja Korean tasavallan välinen puitesopimus takaisinottoa koskevien kysymysten osalta ***
 EU:n ja Korean tasavallan välinen puitesopimus takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta ***
 EY:n ja Montenegron välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (pöytäkirja Kroatian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) ***
 EU:n ja Georgian puitesopimus Georgian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista ***
 Luvan antaminen Portugalille soveltaa alennettuja valmisteverokantoja tiettyihin alkoholijuomiin Madeiran ja Azorien itsehallintoalueilla *
 Kanariansaarilla sovellettava AIEM-vero *
 Neuvoston päätöksen 2004/162/EY muuttaminen Ranskan merentakaisten departementtien meriveron voimassaolon osalta *
 Parlamentin kysymyksiä koskevien työjärjestyksen määräysten muuttaminen
 Kansainvälisiä sopimuksia koskevan työjärjestyksen 90 artiklan muuttaminen
 Työjärjestyksen muuttaminen sähköisten allekirjoitusten mahdollistamiseksi
 Lisätalousarvioesitys nro 1/2014: Euroopan investointirahastoa, Horisontti 2020 -ohjelmaa ja Shift2Rail-yhteisyritystä koskevat tekniset mukautukset
 Meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen Euroopan unionin lentoasemilla ***II
 Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskeva unionin toiminta vuosiksi 2020–2033 ***II
 Tahattomat valassaaliit ***II
 Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I
 Jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen ***I
 Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen ***I
 Ulkoisten merirajoen vartiointi ***I
 Kansainvälisillä sopimuksilla, joissa EU on osapuolena, sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisemista varten perustetuissa välimiesoikeuksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä korvausvastuu ***I
 Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I
 Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussääntö ja rahoitus ***I
 Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus ***I
 Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I
 Meriliikenteen hiilidioksidipäästöt ***I
 Haitalliset vieraslajit ***I
 llmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan tekninen täytäntöönpano ***I
 Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin ***I
 Vastuuvapaus 2012: Euroopan parlamentti
 Euroopan parlamentin tutkintaoikeus
 Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteet
 Omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet ***
 Omien varojen järjestelmä *
 Perinteiset, ALV- ja BKTL-perusteiset omat varat ja käteisvarojen saamiseksi toteutettavat toimenpiteet *
 Omien varojen järjestelmää koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet
 Julkiset työvoimapalvelut ***I
 Euroopan unionin solidaarisuusrahasto ***I
 Euroopan investointirahaston pääoman korotus ***I
 Euroopan lääkevirasto (ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden lääketurvatoiminnan toteuttaminen) ***I
 Makrotaloudellinen rahoitusapu Tunisian tasavallalle ***I
 Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä ***I
 Euron ja muiden valuuttojen suojelu väärentämiseltä rikosoikeuden keinoin ***I
 Hunaja ***I
 Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ***I
 Euroopan poliisiakatemia ***I
Tekstit (1149 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö