Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 16. travnja 2014. - Strasbourg
 Zaštita vrsta divlje faune i flore ***I
 Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske unije i Republike Sejšeli ***
 Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske imije i Unije Komorâ ***
 Ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske unije i Republike Madagaskar ***
 Okvirni sporazum između Europske unije i Republike Koreje u vezi s pitanjima koja se odnose na ponovni prihvat ***
 Okvirni sporazum između Europske unije i Republike Koreje uz iznimku pitanja koja se odnose na ponovni prihvat ***
 Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i Republike Crne Gore (protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske) ***
 Okvirni sporazum između Europske unije i Gruzije o općim načelima sudjelovanja Gruzije u programima Unije ***
 Ovlašćivanje Portugala za primjenu snižene stope trošarine u autonomnim regijama Madeiri i Azorima na određena alkoholna pića *
 Porez AIEM primjenjiv na Kanarskim otocima *
 Izmjena razdoblja primjene Odluke Vijeća 2004/162/EZ o porezu „octroi de mer” u francuskim prekomorskim departmanima *
 Izmjene Poslovnika Parlamenta koje se odnose na parlamentarna pitanja
 Izmjena članka 90. Poslovnika Parlamenta koji se odnosi na međunarodne sporazume
 Izmjena Poslovnika Europskog parlamenta kako bi se predvidjela mogućnost elektroničkih potpisa
 Nacrt izmjene proračuna br. 1/2014.: tehničke prilagodbe u vezi s Europskim investicijskim fondom, programom Obzor 2020. i zajedničkim poduzećem Shift2Rail
 Uvođenje operativnih ograničenja povezanih s bukom u zračnim lukama Unije ***II
 Inicijativa Unije za europske prijestolnice kulture za razdoblje od 2020. do 2033. ***II
 Slučajni ulov kitova i dupina pri ribolovu ***II
 Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga ***I
 Povrat kulturnih dobara nezakonito iznesenih s područja države članice ***I
 Smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica ***I
 Nadzor vanjskih morskih granica ***I
 Financijska odgovornost povezana sa sudovima za rješavanje sporova između ulagača i države uspostavljenim međunarodnim sporazumima u kojima je Europska unija stranka ***I
 Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice EU-a ***I
 Statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada ***I
 Financiranje europskih političkih stranaka ***I
 Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije ***I
 Emisije ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa ***I
 Invazivne strane vrste ***I
 Tehnička provedba Protokola iz Kyota uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime ***I
 Suzbijanje prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima ***I
 Razrješnica za 2012.: Europski parlament
 Pravo Europskog parlamenta na istragu
 Odnosi Europskog parlamenta s nacionalnim parlamentima
 Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava ***
 Sustav vlastitih sredstava *
 Tradicionalna vlastita sredstva temeljena na PDV-u i BND-u i mjere za zadovoljavanje potreba za gotovinom *
 Provedbene mjere za sustav vlastitih sredstava
 Javne službe za zapošljavanje ***I
 Fond solidarnosti Europske unije ***I
 Povećanje kapitala Europskog investicijskog fonda ***I
 Europska agencija za lijekove (provođenje aktivnosti farmakovigilancije u vezi s lijekovima za ljudsku uporabu) ***I
 Makrofinancijska pomoć Republici Tunisu ***I
 Plan oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru ***I
 Kaznenopravna zaštita eura i drugih valuta od krivotvorenja ***I
 Med ***I
 Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ***I
 Europska policijska akademija ***I
Tekstovi (1076 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti