Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
 A vadon élő állat- és növényfajok védelme ***I
 Az EU és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás ***
 Az EU és a Comore-szigeteki között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodás ***
 Az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás ***
 Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás a visszafogadással kapcsolatos kérdésekről ***
 Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti keretmegállapodás, a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével ***
 Az EK és Montenegró közötti stabilizációs és társulási megállapodás (Jegyzőkönyv Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából) ***
 Az EU és Grúzia közötti, Grúzia uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó keretmegállapodás ***
 Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr, valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezése *
 A Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adó *
 A Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett „octroi de mer” egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozat alkalmazási időszaka tekintetében történő módosítása *
 Az eljárási szabályzat parlamenti kérdésekre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása
 A Parlament eljárási szabályzata nemzetközi megállapodásokról szóló 90. cikkének módosítása
 A Parlament eljárási szabályzatának az elektronikus aláírások lehetővé tétele érdekében való módosítása
 1./2014 sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Beruházási Alapot, a Horizont 2020 programot és a Shift2Rail közös vállalkozást érintő technikai kiigazítások
 Az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetése a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében ***II
 Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépése ***II
 A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása ***II
 A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I
 A tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatása ***I
 A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***I
 A külső tengeri határok felügyelete ***I
 Az Európai Unió által megkötött nemzetközi megállapodások által létrehozott, a beruházók és az államok közötti vitarendezést végző választottbíróságokkal kapcsolatos pénzügyi felelősség ***I
 Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***I
 Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabálya és finanszírozása ***I
 Az európai politikai pártok finanszírozása ***I
 Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I
 A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátás ***I
 Idegenhonos özönfajok ***I
 Az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása ***I
 Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelem ***I
 2012. évi mentesítés: Európai Parlament
 Az Európai Parlament vizsgálati joga
 Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatok
 Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések ***
 Az Európai Unió saját forrásainak rendszere *
 A hagyományos, valamint a héa- és a GNI-alapú saját források és a készpénzigények teljesítését célzó intézkedések *
 Az Európai Unió saját forrásainak rendszerével kapcsolatos végrehajtási intézkedések
 Állami foglalkoztatási szolgálatok ***I
 Az Európai Unió Szolidaritási Alapja ***I
 Az Európai Beruházási Alap tőkeemelése***I
 Európai Gyógyszerügynökség (az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek tekintetében végzett farmakovigilanciai tevékenységek) ***I
 A Tunéziai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I
 A kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási terv ***I
 Az euró és az egyéb pénznemek hamisítással szembeni büntetőjogi védelme ***I
 Méz ***I
 Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap ***I
 Európai Rendőrakadémia ***I
Szövegek (1123 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat