Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg
 Protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice ***I
 Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Seychelles ***
 Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Comore ***
 Posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului UE-Madagascar ***
 Acordul-cadru UE-Republica Coreea în ceea ce privește chestiunile legate de readmisie ***
 Acordul-cadru UE-Republica Coreea, cu excepția chestiunilor legate de readmisie ***
 Acordul de stabilizare și de asociere CE-Muntenegru (Protocol pentru a ține seama de aderarea Croației) ***
 Acordul-cadru UE-Georgia privind principiile generale pentru participarea Georgiei la programele Uniunii ***
 Autorizarea Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru anumite băuturi alcoolice în regiunile autonome Madeira și Azore *
 Taxa AIEM aplicabilă în Insulele Canare *
 Modificarea perioadei de aplicare a Deciziei 2004/162/CE a Consiliului privind taxele de andocare în departamentele franceze de peste mări *
 Modificarea Regulamentului de procedură în ceea ce privește dispozițiile referitoare la întrebările parlamentare
 Modificarea articolului 90 din Regulamentul de procedură al Parlamentului privind acordurile internaţionale
 Modificarea Regulamentului de procedură al Parlamentului pentru a permite folosirea semnăturilor electronice
 Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014: ajustări tehnice privind Fondul european de investiții, programul „Orizont 2020” și Întreprinderea comună „Shift2Rail”
 Introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniunea Europeană ***II
 Acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 ***II
 Capturile accidentale de cetacee ***II
 Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I
 Restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru ***I
 Reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțiri ***I
 Supravegherea frontierelor maritime externe ***I
 Instituirea unui cadru pentru gestionarea răspunderii financiare legate de instanțele de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat stabilite prin acordurile internaționale la care Uniunea Europeană este parte ***I
 Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I
 Statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene ***I
 Finanțarea partidelor politice europene ***I
 Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I
 Emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim ***I
 Speciile alogene invazive ***I
 Punerea în aplicare la nivel tehnic a Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizației Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice ***I
 Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal ***I
 Descărcarea de gestiune 2012: Parlamentul European
 Dreptul de anchetă al Parlamentului European
 Relațiile dintre Parlamentul European și parlamentele naționale
 Măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ***
 Sistemul de resurse proprii *
 Resursele proprii tradiționale și resursele proprii bazate pe TVA și pe VNB și măsurile de răspuns la necesitățile trezoreriei *
 Măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii
 Serviciile publice de ocupare a forței de muncă ***I
 Fondul de solidaritate al Uniunii Europene ***I
 Majorarea de capital a Fondului European de Investiții ***I
 Agenţia Europeană pentru Medicamente (desfăşurarea de activităţi de farmacovigilenţă cu privire la medicamentele de uz uman) ***I
 Acordarea unei asistențe macrofinanciare pentru Republica Tunisia ***I
 Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană ***I
 Protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării ***I
 Mierea ***I
 Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ***I
 Colegiul European de Poliție ***I
Texte (1037 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate