Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 17 април 2014 г. - Страсбург
 ЕС—Албания: Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране (присъединяване на Хърватия) ***
 Договореността с Кралство Норвегия относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ***
 Договореността с Княжество Лихтенщайн относно реда и условията за неговото участие в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ***
 Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I
 Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони ***I
 Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2015 година - Раздел I - Парламент
 Нарушения на разпоредбите на правото в областта на конкуренцията ***I
 Превози на отпадъци ***I
 Нови психоактивни вещества ***I
 Наказуеми деяния и прилагани наказания в областта на трафика на наркотици ***I
 Преговори относно споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония
 Културни и религиозни различия по света
 Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна
 Преговори по споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам
 Последващи действия на Комисията, произтичащи от консултацията с МСП за десетте най-обременяващи законодателни акта на ЕС
 Неотдавнашни случаи на преследване в Пакистан
 Положението на някои уязвими общности в Сирия
 Положението в Северна Корея
Текстове (705 kb)
Правна информация - Политика за поверителност