Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 17. dubna 2014 - Štrasburk
 ES-Albánie: Protokol k dohodě o stabilizaci a přidružení (přistoupení Chorvatska) ***
 Ujednání s Norským královstvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu ***
 Ujednání s Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro jeho účast na činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu ***
 Evropské fondy dlouhodobých investic ***I
 Územní plánování námořních prostor a integrovaná správa pobřeží ***I
 Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2015 – oddíl I – Parlament
 Porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže ***I
 Přeprava odpadů ***I
 Nové psychoaktivní látky ***I
 Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ***I
 Jednání o dohodě o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem
 Náboženské svobody a kulturní rozmanitost
 Nátlak vyvíjený Ruskem na země Východního partnerství, a zejména destabilizace východní Ukrajiny
 Jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Vietnamem
 Následné kroky Komise v souvislosti s konzultací MSP „Top 10“ o regulaci na úrovni EU
 Pákistán: nedávné případy pronásledování
 Sýrie: situace některých zranitelných skupin obyvatel
 Situace v Severní Koreji
Texty (450 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí