Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 17. april 2014 - Strasbourg
 EU-Albanien: Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen (Republikken Kroatiens tiltrædelse) ***
 Ordningen med Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor ***
 Ordningen med Hertugdømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor ***
 Europæiske langsigtede investeringsfonde ***I
 Maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning ***I
 Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2015 - Sektion I - Parlamentet
 Overtrædelser af konkurrenceregler ***I
 Overførsel af affald ***I
 Nye psykoaktive stoffer ***I
 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***I
 Forhandlinger om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan
 Religiøse friheder og kulturelle forskelle
 Russisk pres på lande i det østlige partnerskab og navnlig destabiliseringen af det østlige Ukraine
 Forhandlinger om frihandelsaftale EU-Vietnam
 Kommissionens opfølgning på TOP 10-høringen af SMV'er om EU-regulering
 Pakistan: nylige tilfælde af forfølgelse
 Syrien: situationen i visse sårbare samfund
 Situationen i Nordkorea
Tekster (415 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik