Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 17 april 2014 - Straatsburg
 EU-Albanië: protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst (toetreding van de Republiek Kroatië) ***
 Regeling met het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken ***
 Regeling met het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken ***
 Europese langetermijninvesteringsfondsen ***I
 Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer ***I
 Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2015 - Afdeling I - Europees Parlement
 Inbreuken op het mededingingsrecht ***I
 Overbrenging van afvalstoffen ***I
 Nieuwe psychoactieve stoffen ***I
 Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***I
 Onderhandelingen over de strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan
 Godsdienstvrijheid en culturele diversiteit
 Russische druk op landen van het Oostelijk Partnerschap en met name de destabilisatie van Oost-Oekraïne
 Onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam
 Follow-up van de Commissie van het "Top Ten"-overleg met kmo's over EU-regels
 Pakistan: recente gevallen van vervolging
 Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen
 Situatie in Noord-Korea
Teksten (448 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid