Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 17 kwietnia 2014 r. - Strasburg
 UE - Albania: Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu (przystąpienie Republiki Chorwacji) ***
 Uzgodnienia z Królestwem Norwegii dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu ***
 Uzgodnienia z Księstwem Liechtensteinu dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu ***
 Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne ***I
 Planowanie przestrzenne obszarów morskich oraz zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną ***I
 Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2015 – sekcja 1 – Parlament
 Naruszenia prawa konkurencji ***I
 Przemieszczanie odpadów ***I
 Nowe substancje psychoaktywne ***I
 Przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami ***I
 Negocjacje dotyczące porozumienia o partnerstwie strategicznym UE-Japonia
 Wolność wyznania i różnorodność kulturowa
 Presja wywierana przez Rosję na kraje Partnerstwa Wschodniego, a w szczególności destabilizacja Wschodniej Ukrainy
 Negocjacje dotyczące umowy o wolnym handlu UE-Wietnam
 Działania Komisji w następstwie konsultacji z MŚP na temat dziesięciu najbardziej obciążających regulacji UE
 Pakistan: ostatnie przypadki prześladowań
 Syria: sytuacja niektórych szczególnie narażonych społeczności
 Sytuacja w Korei Północnej
Teksty (448 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności