Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 17. apríla 2014 - Štrasburg
 EÚ – Albánsko: Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení (pristúpenie Chorvátskej republiky) ***
 Dohoda s Nórskym kráľovstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl ***
 Dohoda s Lichtenštajnským kniežatstvom o dojednaní foriem jeho účasti na činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl ***
 Európske dlhodobé investičné fondy ***I
 Námorné priestorové plánovanie a integrovaný manažment pobrežnej zóny ***I
 Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2015 – Oddiel I – Parlament
 Porušenia práva hospodárskej súťaže ***I
 Preprava odpadu ***I
 Nové psychoaktívne látky ***I
 Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***I
 Rokovania o dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom
 Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť
 Ruský tlak na krajiny Východného partnerstva a najmä destabilizácia východnej Ukrajiny
 Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom
 Opatrenia Komisie v nadväznosti na konzultáciu právnych predpisov EÚ s MSP pod názvom "desať naj"
 Pakistan: nedávne prípady prenasledovania
 Sýria: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev
 Situácia v Severnej Kórei
Texty (431 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia