Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0238(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0178/2014

Внесени текстове :

A7-0178/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0400

Приети текстове
PDF 262kWORD 36k
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург
Възможности за риболов и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Република Мадагаскар ***
P7_TA(2014)0400A7-0178/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекта за решение на Съвета относно сключването но Протокола, договорен между Европейския съюз и Република Мадагаскар, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни (14164/1/2012 – C7-0408/2012 – 2012/0238(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14164/1/2012),

–  като взе предвид проекта на Протокол между Европейския съюз и Република Мадагаскар за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни (14159/2012),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, параграф 2, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7‑0408/2012),

–  като взе предвид член 81, параграф 1, първа и трета алинея, член 81, параграф 2 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на комисията по развитие и комисията по бюджети (A7-0178/2014),

1.  Дава своето одобрение за сключване на Споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и Република Мадагаскар.

Правна информация - Политика за поверителност