Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0238(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0178/2014

Ingediende teksten :

A7-0178/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0400

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 40k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Madagaskar *
P7_TA(2014)0400A7-0178/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen beide partijen (14164/1/2012 – C7-0408/2012 – 2012/0238(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (14164/1/2012),

–  gezien het ontwerpprotocol tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen (14159/2012),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 43, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0408/2012),

–  gezien artikel 81, lid 1, eerste en derde alinea, artikel 81, lid 2, en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A7-0178/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Madagaskar.

Juridische mededeling - Privacybeleid