Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0238(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0178/2014

Ingivna texter :

A7-0178/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0400

Antagna texter
PDF 190kWORD 34k
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg
Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Madagaskar ***
P7_TA(2014)0400A7-0178/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Madagaskar (14164/1/2012 – C7-0408/2012 – 2012/0238(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14164/1/2012),

–  med beaktande av förslaget till protokoll mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna (14159/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0408/2012),

–  med beaktande av artikel 81.1 första och tredje stycket, artikel 81.2 och artikel 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A7-0178/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Madagaskar.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy