Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0267A(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0267/2014

Внесени текстове :

A7-0267/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0401

Приети текстове
PDF 260kWORD 35k
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург
Рамково споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане ***
P7_TA(2014)0401A7-0267/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане (05290/2014 – C7-0046/2014 – 2013/0267A(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (05290/2014),

–  като взе предвид проекта на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (06151/2010),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 79, параграф 3, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C7-0046/2014),

–  като взе предвид член 81, параграф 1, първа и трета алинеи, член 81, параграф 2 и член 90, параграф 7 от своя правилника,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0267/2014),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Корея.

Правна информация - Политика за поверителност