Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0267A(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0267/2014

Esitatud tekstid :

A7-0267/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2014 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0401

Vastuvõetud tekstid
PDF 184kWORD 32k
Kolmapäev, 16. aprill 2014 - Strasbourg
ELi ja Korea Vabariigi vaheline raamleping tagasivõtmisega seotud küsimustes ***
P7_TA(2014)0401A7-0267/2014

Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2014. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise raamlepingu sõlmimise kohta tagasivõtmisega seotud küsimustes (05290/2014 – C7-0046/2014 – 2013/0267A(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05290/2014),

–  võttes arvesse raamlepingu eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahel (06151/2010),

–  võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 79 lõikele 3 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7‑0046/2014),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 90 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A7-0267/2014),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Korea Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika