Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0267A(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0267/2014

Ingediende teksten :

A7-0267/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0401

Aangenomen teksten
PDF 192kWORD 38k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Kaderovereenkomst EU-Korea wat overnameaangelegenheden betreft ***
P7_TA(2014)0401A7-0267/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, wat overnameaangelegenheden betreft (05290/2014 – C7-0046/2014 – 2013/0267A(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05290/2014),

–  gezien de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea (06151/2010),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 79, lid 3, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0046/2014),

–  gezien artikel 81, lid 1, eerste en derde alinea, artikel 81, lid 2, en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0267/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Korea.

Juridische mededeling - Privacybeleid