Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0267A(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0267/2014

Ingivna texter :

A7-0267/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0401

Antagna texter
PDF 190kWORD 34k
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg
Ramavtal mellan EU och Republiken Korea när det gäller frågor rörande återtagande ***
P7_TA(2014)0401A7-0267/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, när det gäller frågor rörande återtagande (05290/2014 – C7-0046/2014 – 2013/0267A(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05290/2014),

–  med beaktande av utkastet till ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (06151/2010),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 79.3 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0046/2014),

–  med beaktande av artikel 81.1 första och tredje styckena och 81.2 samt artikel 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0267/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Korea.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy