Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0267B(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0265/2014

Esitatud tekstid :

A7-0265/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2014 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0402

Vastuvõetud tekstid
PDF 184kWORD 33k
Kolmapäev, 16. aprill 2014 - Strasbourg
ELi ja Korea Vabariigi vaheline raamleping, milles ei käsitleta tagasivõtmist ***
P7_TA(2014)0402A7-0265/2014

Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2014. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise raamlepingu sõlmimise kohta kõikides küsimustes peale tagasivõtmise (05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05287/2014),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelist raamlepingut (06151/2010),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 91, artiklile 100, artikli 191 lõikele 4, artiklile 207, artiklile 212 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0044/2014),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku, artikli 81 lõiget 2 ning artikli 90 lõiget 7,

–  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A7-0265/2014),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Korea Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika