Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0267B(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0265/2014

Ingediende teksten :

A7-0265/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0402

Aangenomen teksten
PDF 193kWORD 40k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Kaderovereenkomst EU-Korea met uitzondering van de aangelegenheden die verband houden met overname ***
P7_TA(2014)0402A7-0265/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, met uitzondering van aangelegenheden die verband houden met overname (05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (05287/2014),

–  gezien de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, met uitzondering van aangelegenheden die verband houden met overname (06151/2010),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 91, artikel 100, artikel 191, lid 4, artikel 207, artikel 212 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0044/2014),

–  gezien artikel 81, lid 1, eerste en derde alinea, artikel 81, lid 2, en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie internationale handel (A7-0265/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Korea.

Juridische mededeling - Privacybeleid