Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0267B(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0265/2014

Predkladané texty :

A7-0265/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0402

Prijaté texty
PDF 195kWORD 35k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Rámcová dohoda medzi EÚ a Kórejskou republikou s výnimkou otázok týkajúcich sa readmisie ***
P7_TA(2014)0402A7-0265/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, s výnimkou otázok týkajúcich sa readmisie (05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (05287/2014),

–  so zreteľom na Rámcovú dohodu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej (06151/2010),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100, článkom 191 ods. 4, článkom 207, článkom 212 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0044/2014),

–  so zreteľom na článok 81 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 81 ods. 2 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci a na stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A7-0265/2014),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kórejskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia