Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0257(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0191/2014

Ingediende teksten :

A7-0191/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0404

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 41k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Kaderovereenkomst EU-Georgië over de algemene beginselen voor de deelname van Georgië aan programma’s van de Unie ***
P7_TA(2014)0404A7-0191/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Georgië over de algemene beginselen voor de deelname van Georgië aan programma’s van de Unie (16612/2013 – C7-0486/2013 – 2013/0257(NLE))

(Instemming)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (16612/2013),

–  gezien het Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Georgië over de algemene beginselen voor de deelname van Georgië aan programma’s van de Unie (16613/2013),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 212 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0486/2013),

–  gezien artikel 81, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0191/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het Protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Georgië.

Juridische mededeling - Privacybeleid