Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0257(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0191/2014

Ingivna texter :

A7-0191/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2014 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0404

Antagna texter
PDF 189kWORD 34k
Onsdagen den 16 april 2014 - Strasbourg
Ramavtal mellan EU och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram ***
P7_TA(2014)0404A7-0191/2014

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram (16612/2013 – C7-0486/2013 – 2013/0257(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (16612/2013),

–  med beaktande av protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan europeiska unionen och Georgien om de allmänna principerna för Georgiens deltagande i unionsprogram (16613/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 212 och 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0486/2013),

–  med beaktande av artikel 81.1 första och tredje styckena och 81.2 samt artikel 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A7-0191/2014).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Georgien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy