Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0064(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0262/2014

Ingediende teksten :

A7-0262/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0405

Aangenomen teksten
PDF 190kWORD 40k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Machtiging van Portugal tot een verlaging van de accijns in de autonome regio's Madeira en de Azoren op bepaalde alcoholische dranken *
P7_TA(2014)0405A7-0262/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd tot een verlaging van de accijns in de autonome regio Madeira op lokaal geproduceerde en verbruikte rum en likeuren en in de autonome regio de Azoren op lokaal geproduceerde en verbruikte likeuren en eaux de vie (COM(2014)0117 – C7-0104/2014 – 2014/0064(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2014)0117),

–  gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0104/2014),

–  gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0262/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Juridische mededeling - Privacybeleid