Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0093(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0263/2014

Ingediende teksten :

A7-0263/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0406

Aangenomen teksten
PDF 190kWORD 38k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische eilanden *
P7_TA(2014)0406A7-0263/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de AIEM-belastingregeling die van toepassing is op de Canarische eilanden (COM(2014)0171 – C7-0106/2014 – 2014/0093(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2014)0171),

–  gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0106/2014),

–  gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0263/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Juridische mededeling - Privacybeleid