Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0101(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0264/2014

Ingediende teksten :

A7-0264/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0407

Aangenomen teksten
PDF 193kWORD 40k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Wijziging van de toepassingsduur van Beschikking 2004/162/EG betreffende de octroi de mer -regeling in de Franse overzeese departementen *
P7_TA(2014)0407A7-0264/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2004/162/EG betreffende de "octroi de mer"-regeling in de Franse overzeese departementen wat betreft de toepassingsduur ervan (COM(2014)0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2014)0181),

–  gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7‑0129/2014),

–  gezien artikel 55 en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0264/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Juridische mededeling - Privacybeleid