Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0101(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0264/2014

Predkladané texty :

A7-0264/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0407

Prijaté texty
PDF 198kWORD 35k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Zmena dĺžky uplatňovania rozhodnutia 2004/162/ES o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych zámorských departementoch *
P7_TA(2014)0407A7-0264/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2004/162/ES o systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych zámorských departementoch, pokiaľ ide o dĺžku jeho uplatňovania (COM(2014)0181 – C7-0129/2014 – 2014/0101(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2014)0181),

–  so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0129/2014),

–  so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0264/2014),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia