Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0199(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0275/2014

Внесени текстове :

A7-0275/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0413

Приети текстове
PDF 264kWORD 37k
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург
Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. ***II
P7_TA(2014)0413A7-0275/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на решение на Европейския парламент и Съвета за установяване на действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. и за отмяна на Решение № 1622/2006/ЕО (05793/1/2014 – C7-0132/2014 – 2012/0199(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05793/1/2014 – C7-0132/2014),

–  като взе предвид становищата на Комитета на регионите от 15 февруари 2012 г.(1) и от 30 ноември 2012 г.(2),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(3) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0407),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 72 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по култура и образование (A7-0275/2014),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 113, 18.4.2012 г., стр. 17.
(2) ОВ C 17, 19.1.2013 г., стр. 97.
(3) Приети текстове от 12.12.2013 г., P7_TA(2013)0590.

Правна информация - Политика за поверителност