Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0216(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0272/2014

Внесени текстове :

A7-0272/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2014 - 7.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0414

Приети текстове
PDF 260kWORD 36k
Сряда, 16 април 2014 г. - Страсбург
Приуловите на представители на разред китообразни ***II
P7_TA(2014)0414A7-0272/2014

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета (06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06103/1/2014 – C7‑0100/2014),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 ноември 2012 г.(1),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0447),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 72 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по рибно стопанство (A7-0272/2014),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 11, 15.1.2013 г., стр. 85.
(2) Приети текстове, 16.4.2013 г., P7_TA(2013)0104.

Правна информация - Политика за поверителност