Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0216(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0272/2014

Indgivne tekster :

A7-0272/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2014 - 7.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0414

Vedtagne tekster
PDF 196kWORD 34k
Onsdag den 16. april 2014 - Strasbourg
Utilsigtede fangster af hvaler ***II
P7_TA(2014)0414A7-0272/2014

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2014 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 812/2004 om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri (06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (06103/1/2014 – C7‑0100/2014),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. november 2012(1),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0447),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 72,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Fiskeriudvalget (A7-0272/2014),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 11 af 15.1.2013, s. 85.
(2) Vedtagne tekster af 16.4.2013, P7_TA(2013)0104.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik