Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0216(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0272/2014

Előterjesztett szövegek :

A7-0272/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 7.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0414

Elfogadott szövegek
PDF 198kWORD 36k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
A cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogása ***II
P7_TA(2014)0414A7-0272/2014

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (06103/1/2014 – C7-0100/2014),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. november 14-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2012)0447) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió mûködéséről szóló szerzõdés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 72. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0272/2014),

1.  jóváhagyja a Tanács elsõ olvasatban elfogadott álláspontját;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelõen elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy – annak ellenőrzése után, hogy valamennyi eljárás rendben lezajlott – írja alá a jogalkotási aktust, továbbá a Tanács főtitkárával egyetértésben intézkedjék az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 11., 2013.1.15., 85. o.
(2) Elfogadott szövegek, 2013.4.16., P7_TA(2013)0104.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat