Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0216(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0272/2014

Ingediende teksten :

A7-0272/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2014 - 7.18
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0414

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 44k
Woensdag 16 april 2014 - Straatsburg
Incidentele vangsten van walvisachtigen ***II
P7_TA(2014)0414A7-0272/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2014 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 812/2004 van de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende de incidentele vangsten van walvisachtigen bij de visserij (06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (06103/1/2014 – C7‑0100/2014),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 november 2012(1),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(2) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0447),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 72 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie visserij (A7‑0272/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 11 van 15.1.2013, blz. 85.
(2) Aangenomen teksten van 16.4.2013, P7_TA(2013)0104.

Juridische mededeling - Privacybeleid