Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0216(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0272/2014

Texte depuse :

A7-0272/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2014 - 7.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0414

Texte adoptate
PDF 191kWORD 36k
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg
Capturile accidentale de cetacee ***II
P7_TA(2014)0414A7-0272/2014

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 812/2004 al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit (06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06103/1/2014 – C7–0100/2014),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 noiembrie 2012(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0447),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru pescuit (A7-0272/2014),

1.  aprobă poziția în primă lectură a Consiliului;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat respectarea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 11, 15.1.2013, p. 85.
(2) Texte adoptate, 16.4.2013, P7_TA(2013)0104.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate