Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0216(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0272/2014

Predkladané texty :

A7-0272/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0414

Prijaté texty
PDF 200kWORD 36k
Streda, 16. apríla 2014 - Štrasburg
Náhodné úlovky veľrybovitých cicavcov (veľrýb) ***II
P7_TA(2014)0414A7-0272/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 812/2004, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa náhodných úlovkov veľrybovitých cicavcov (veľrýb) v loviskách rýb (06103/1/2014 – C7-0100/2014 – 2012/0216(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (06103/1/2014 – C7-0100/2014),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. novembra 2012(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0447),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0272/2014),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2013, s. 85.
(2) Prijaté texty, 16.4.2013, P7_TA(2013)0104.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia