Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0061(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0249/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0249/2013

Viták :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0415

Elfogadott szövegek
PDF 207kWORD 84k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I
P7_TA(2014)0415A7-0249/2013
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0131),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére és 62. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0086/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. szeptember 19-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. november 29-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. március 5-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére (A7‑0249/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek közzé a végleges jogalkotási aktussal együtt;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 351., 2012.11.15., 61. o.
(2) HL C 17., 2013.1.19., 67. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0061

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/67/EU irányelv.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a 4. cikk (3) bekezdésének g) pontjáról

Az, hogy a kiküldött munkavállaló által szolgáltatásnyújtás keretében ideiglenesen betöltött állást korábbi időszakokban ugyanazzal vagy másik (kiküldött) munkavállalóval töltötték-e be, csak egyike azon lehetséges elemeknek, amelyeket kétség esetén a tényszerű elemek összességének átfogó értékelésekor figyelembe lehet venni.

Pusztán az a tény, hogy ez a figyelembe vehető elemek egyike, semmiképpen sem értelmezendő úgy, hogy tilos valamely kiküldött munkavállalónak egy másik kiküldött munkavállalóval való esetleges helyettesítése, vagy úgy, hogy ez korlátozza a helyettesítés lehetőségét; a helyettesítés különösen velejárója lehet olyan szolgáltatásoknak, amelyeket idényjelleggel, illetve ciklikus vagy ismétlődő jelleggel nyújtanak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat