Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/0061(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0249/2013

Testi mressqa :

A7-0249/2013

Dibattiti :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Votazzjonijiet :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2014)0415

Testi adottati
PDF 297kWORD 77k
L-Erbgħa, 16 ta' April 2014 - Strasburgu
Teknoloġiji ġodda u riżorsi edukattivi miftuħa ***I
P7_TA(2014)0415A7-0249/2013
Riżoluzzjoni
 Test
 Anness

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' April 2014 dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2012)0131),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 53(1) u 62 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0086/2012),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-19 ta' Settembru 2012(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tad-29 ta' November 2012(2),

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-5 ta' Marzu 2014, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur kif ukoll tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0249/2013),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Japprova d-dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u tal-Kummissjoni annessa hawnhekk, li se tiġi ppubblikata fis-serje L tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-att leġislattiv finali;

3.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 351, 15.11.2012, p. 61.
(2) ĠU C 17, 19.1.2013, p. 67.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2014 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Direttiva 2014/.../UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-istazzjonament ta’ ħaddiema fil-qafas tal-prestazzjoni ta’ servizzi u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (“ir-Regolament tal-IMI” )
P7_TC1-COD(2012)0061

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament jaqbel mal-att leġislattiv finali, d-Direttiva 2014/67/UE.)


ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni konġunta mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

rigward l-Artikolu 4(3)(g)

Il-fatt jekk post li fih ikun temporanjament assenjat ħaddiem stazzjonat biex jagħmel xogħlu fil-qafas tal-forniment ta' servizzi mteliex jew le mill-istess ħaddiem jew ħaddiem ieħor (stazzjonat) matul kwalunkwe perijodu preċedenti jikkostitwixxi biss waħda mill-elementi possibbli li għandhom jitqiesu meta tkun qed issir il-valutazzjoni ġenerali tas-sitwazzjoni fattwali, fil-każ li jkun hemm dubju.

Is-sempliċi fatt li dan jista' tkun wieħed mill-elementi ma għandu bl-ebda mod jiġi interpretat fis-sens li qed tiġi imposta projbizzjoni fuq is-sostituzzjoni possibbli ta' ħaddiem stazzjonat b'ħaddiem stazzjonat ieħor jew li tfixkel il-possibbiltà li ssir tali sostituzzjoni, li tista' tkun inerenti b'mod partikolari għal servizzi li huma pprovduti fuq bażi staġonali, ċiklika jew ripetittiva.

Avviż legali - Politika tal-privatezza