Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0162(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0058/2014

Předložené texty :

A7-0058/2014

Rozpravy :

PV 15/04/2014 - 20
CRE 15/04/2014 - 20

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 7.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0416

Přijaté texty
PDF 295kWORD 42k
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk
Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu ***I
P7_TA(2014)0416A7-0058/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 o návrhu směrnice Evropského Parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (přepracované znění) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0311),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0147/2013),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. září 2013(1),

—  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

—  s ohledem na dopis, který dne 5. listopadu 2013 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro kulturu a vzdělávání podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. února 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0058/2014),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 98.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/.../EU o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (přepracované znění)
P7_TC1-COD(2013)0162

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2014/60/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí