Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0371(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0174/2014

Podneseni tekstovi :

A7-0174/2014

Rasprave :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Glasovanja :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2014)0417

Usvojeni tekstovi
PDF 446kWORD 116k
Srijeda, 16. travnja 2014. - Strasbourg
Smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica ***I
P7_TA(2014)0417A7-0174/2014
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2014. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0761),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0392/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 26. veljače 2014.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 3. travnja 2014.(2),

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A7-0174/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Još nije objavljeno u SL-u.
(2) Još nije objavljeno u SL-u.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2014. radi donošenja Direktive 2014/…/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu radi smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica
P7_TC1-COD(2013)0371

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Direktiva 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(4) donesena je kako bi se spriječilo ili smanjilo utjecaj ambalaže i ambalažnog otpada na okoliš. Iako su plastične vrećice ambalaža u smislu te Direktive, njezine odredbe ne sadržavaju posebne mjere u vezi s potrošnjom takvih vrećica.

(2)  Potrošnja plastičnih vrećica uzrokuje velike količine otpada odbačenog u okoliš i neučinkovitu uporabu resursa te se očekuje da će se još povećavati ako se ništa ne poduzme. Odbacivanje plastičnih vrećica u okoliš pridonosi problemu morskog uzrokuje onečišćenje okoliša i pogoršava rašireni problem otpada koji ugrožava morske u vodenim površinama, ugrožavajući vodene ekološke sustave diljem svijeta. [Am. 1]

(2.a) Nadalje, gomilanje plastičnih vrećica u okolišu ima izrazito negativan učinak na neke grane gospodarstva poput turizma. [Am. 2]

(3)  Lagane plastične vrećice tanje od 50 mikrona, koje čine veliku većinu ukupnog broja plastičnih vrećica koje se koriste u Uniji, rjeđe se ponovno uporabljuju manje su pogodne za ponovnu upotrebu nego deblje plastične vrećice, zbog čega brže postaju otpad, i češće se odbacuju u okoliš. te je vjerojatnije da će, zbog svoje manje mase, biti raspršene u okolišu, i na kopnu i u slatkovodnim i morskim ekološkim sustavima. [Am. 3]

(3.a) Sadašnje stope recikliranja jako su niske iako se plastične vrećice mogu reciklirati. Nadalje, ne očekuje se da će recikliranje plastičnih vrećica doseći značajnu razinu, s obzirom na to da zbog svoje tankoće i male težine plastične vrećice nemaju visoku vrijednost za recikliranje. Usto, ne postoji odvojeno prikupljanje plastičnih vrećica, njihov prijevoz je skup, a pranje u svrhu recikliranja zahtjeva veliku količinu vode. Recikliranje plastičnih vrećica stoga ne rješava probleme koje one uzrokuju. [Am. 4]

(3.b) Prema hijerarhiji otpada prevencija je na prvom mjestu. Stoga je određen cilj smanjenja na razini čitavog EU-a. Međutim, plastične vrećice služe raznim svrhama i još će ih se koristiti u budućnosti. Kako bi se osiguralo da potrebne plastične vrećice ne završe u okolišu infrastruktura za upravljanje otpadom, posebno recikliranje, trebala bi biti proširena, a potrošače bi se trebalo informirati o pravilnom zbrinjavanju otpada. [Am. 46]

(4)  Razina potrošnje plastičnih vrećica jako se razlikuje u raznim državama članicama Unije, ovisno ne samo o potrošačkim navikama i ekološkoj svijesti već uglavnom o stupnju i učinkovitosti mjera politike koje poduzimaju države članice. Neke države članice uspjele su znatno smanjiti razinu potrošnje plastičnih vrećica, pri čemu prosječna razina potrošnje u sedam država članica koje imaju najbolje rezultate iznosi svega 20 % prosječne potrošnje u EU-u. Ciljevi smanjenja na razini EU-a trebaju se utvrditi u usporedbi s prosječnom potrošnjom plastičnih vrećica diljem Unije kako bi se u obzir uzela smanjenja koja su određene države članice već ostvarile. [Am. 5]

(4.a) Dostupni podaci o uporabi plastičnih vrećica u Uniji jasno pokazuju da je potrošnja niska ili da je smanjena u onim državama članicama u kojima gospodarski subjekti ne dijele plastične vrećice bez naknade, već ih prodaju za mali iznos. [Am. 6]

(4.b) Nadalje, pokazalo se da obavještavanje potrošača ima ključnu ulogu u postizanju svih ciljeva koji se odnose na smanjenu potrošnju plastičnih vrećica. Stoga je potrebno uložiti napore na institucionalnoj razini kako bi se podigla svijest o utjecaju plastičnih vrećica na okoliš i uklonila trenutna percepcija o plastici kao neškodljivoj, jeftinoj i stvarno bezvrijednoj robi. [Am. 7]

(5)  Kako bi se potaklo slično smanjenje prosječne razine potrošnje laganih plastičnih vrećica, države članice trebaju poduzeti mjere za znatno smanjenje potrošnje plastičnih vrećica tanjih od 50 mikrona s veoma ograničenim mogućnostima ponovne uporabe u skladu s općim ciljevima politike otpada u Uniji i hijerarhije otpada u Uniji kako su oni određeni Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5). Takve mjere smanjenja trebale bi uzeti u obzir trenutačne razine potrošnje plastičnih vrećica u pojedinim državama članicama, pri čemu više razine zahtijevaju ambicioznija nastojanja. Kako bi se mogao pratiti napredak u smanjivanju uporabe laganih plastičnih vrećica, nacionalna tijela trebaju će u skladu s člankom 17. Direktive 94/62/EZ dostavljati podatke o njihovoj uporabi. [Am. 8]

(5.a) Mjere koje države članice trebaju poduzeti trebale bi uključivati uporabu gospodarskih instrumenata kao što je određivanje cijena, za koje se pokazalo da je posebno učinkovito u smanjenju uporabe plastičnih vrećica. Države članice trebale bi osigurati da gospodarski subjekti koji prodaju hranu na prodajnom mjestu robe ili proizvoda ne daju besplatno plastične vrećice, osim vrlo laganih plastičnih vrećica ili alternativa za takve vrlo lagane plastične vrećice. Države članice trebale bi također poticati gospodarske subjekte koji prodaju isključivo predmete koji nisu hrana da na prodajnom mjestu robe ili proizvoda ne daju besplatno plastične vrećice. [Am. 9]

(6)  Mjere koje trebaju poduzeti Države članice mogu uključivati upotrebu gospodarskih instrumenata trebale bi također biti u mogućnosti iskoristiti gospodarske instrumente kao što su porezi i pristojbe, za koje se pokazalo da su posebno učinkoviti u smanjenju upotrebe plastičnih vrećica, te ograničenja stavljanja na tržište kao što su zabrane kojima se odstupa od članka 18. Direktive 94/62/EZ, s time da moraju zadovoljavati uvjete propisane člancima 34. do 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). [Am. 10]

(6.a) Plastične vrećice koje se koriste za omatanje vlažne, rasute hrane poput sirovog mesa, ribe i mliječnih proizvoda i plastične vrećice koje se koriste za držanje nepakiranih pripremljenih prehrambenih proizvoda nužne su zbog higijene hrane i trebale bi stoga biti izuzete iz opsega ove Direktive. [Am. 47 i 51]

(6.b) Vrlo lagane plastične vrećice redovito se koriste pri kupnji suhe, rasute nepakirane hrane poput voća, povrća ili slastica. Uporaba vrlo laganih plastičnih vrećica u takve svrhe pomaže u sprečavanju rasipanja hrane budući da omogućava potrošačima da kupe točnu količinu koja im je potrebna umjesto određene zapakirane količine te budući da omogućava uklanjanje zasebnih proizvoda koji više nisu za potrošnju bez potrebe da se odbace cijela unaprijed zapakirana pakiranja. Vrlo lagane plastične vrećice načinjene od konvencionalne plastike svejedno predstavljaju poseban problem po pitanju odbacivanja u okoliš. [Am. 12]

(6.c) Plastične vrećice načinjene od biorazgradivih materijala i materijala koji se mogu kompostirati manje su štetne za okoliš od konvencionalnih plastičnih vrećica. U slučajevima kada korištenje plastičnih vrećica pruža znatne koristi, osobito kada se vrlo lagane plastične vrećice koriste za suhu rasutu, nepakiranu hranu poput voća, povrća i slastica, te konvencionalne vrlo lagane plastične vrećice trebale bi se postupno zamijeniti vrećicama načinjenima od recikliranog papira ili vrlo laganim plastičnim vrećicama koje su biorazgradive i koje se mogu kompostirati. U slučajevima kada bi se korištenje plastičnih vrećica trebao smanjiti, osobito korištenje laganih plastičnih vrećica, korištenje onih vrećica koje su izrađene od biorazgradivih materijala i materijala koji se mogu kompostirati također bi trebalo biti obuhvaćeno općim ciljem smanjenja. Međutim, državama članicama s odvojenim prikupljanjem biološkog otpada trebalo bi biti dopušteno smanjiti cijenu laganih plastičnih vrećica koje su biorazgradive i mogu se kompostirati. [Am. 13]

(6.d) Programi izobrazbe namijenjeni općenito potrošačima te osobito djeci, trebali bi imati posebnu ulogu u smanjenju uporabe plastičnih vrećica. Te programe izobrazbe trebale bi provoditi i države članice i proizvođači te trgovci na malo na prodajnim mjestima robe i proizvoda; [Am. 14]

(6.e) Temeljni zahtjevi s obzirom na ambalažu koja je oporabljiva putem kompostiranja trebali bi biti izmijenjeni kako bi se osiguralo razvijanje europske norme za vrtno kompostiranje. Temeljni zahtjevi s obzirom na biorazgradivu ambalažu trebali bi biti izmijenjeni kako bi osiguralo da se samo materijali koji su u potpunosti biorazgradivi smatraju biorazgradivima. [Am. 15]

(6.f) Europska norma EN 13432 o „zahtjevima za ambalažu oporabljivu putem kompostiranja i biorazgradnje – plan ispitivanja i kriteriji ocjenjivanja za konačno prihvaćanje ambalaže” utvrđuje karakteristike koje materijal mora posjedovati kako bi se smatralo da je „podoban za kompostiranje”, posebice kako bi ga se moglo reciklirati postupkom organskog oporavka koji se sastoji od kompostiranja i anaerobnog varenja. Komisija bi trebala zatražiti od Europskog odbora za normizaciju da razvije zasebnu normu za vrtno kompostiranje. [Am. 16]

(6.g) Određene plastične materijale njihovi proizvođači nazivaju „okso-biorazgradivima”. U takvim plastičnim materijalima „okso-biorazgradivi” dodaci, tipično metalne soli, ugrađeni su u konvencionalnu plastiku. Kao rezultat oksidacije tih dodataka, plastični materijali fragmentiraju se u manje čestice koje ostaju u okolišu. Stoga je obmanjujuće nazivati takve plastične materijale „biorazgradivima”. Fragmentacija pretvara vidljivo odbacivanje u okoliš predmeta poput plastičnih vrećica u nevidljivo odbacivanje sekundarne mikroplastike u okoliš. To nije rješenje problema s otpadom, nego povećava zagađenje okoliša tim plastičnim materijalima. Takvi plastični materijali stoga se ne bi trebali upotrebljavati za plastičnu ambalažu. [Am. 17]

(6.h) Korištenje tvari koje su kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju i tvari koje utječu na rad endokrinih žlijezda trebalo bi postupno ukloniti iz materijala za ambalažu kako bi se izbjeglo nepotrebno izlaganje ljudi takvim tvarima i kako bi se izbjegao ulazak takvih tvari u okoliš tijekom otpadne faze. [Am. 18]

(6.i) Štetne tvari u plastičnim vrećicama, osobito kemikalije koje utječu na rad hormona, trebale bi se potpuno zabraniti kako bi se osigurala dobra razina zaštite okoliša i ljudskog zdravlja. [Am. 19]

(7)  Mjere kojima se smanjuje potrošnja plastičnih vrećica trebale bi dovesti do stalnog smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica te ne bi trebale uzrokovati ukupno povećanje nastanka ambalaže. [Am. 20]

(7.a) Kako bi se osiguralo priznavanje oznaka (oznaka, obilježje ili znak u boji) na razini Unije za vrećice koje su biorazgradive i koje se mogu kompostirati, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. UFEU trebalo bi dodijeliti Komisiji s obzirom na definiranje tih oznaka. Posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i razrade delegiranih akata, Komisija treba voditi računa da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način. [Am. 21]

(8)  Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s Komunikacijom Komisije o Planu za resursno učinkovitu Europu(6) i trebale bi pridonijeti djelovanju protiv bacanja otpada u okoliš koje se poduzima u skladu s Direktivom 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(7)).

(8.a) Na području cijele Unije trebali bi vrijediti jednaki uvjeti za materijale u uporabi kako ne bi bilo negativnih utjecaja na unutarnje tržište. Razlike u rukovanju pojedinim materijalima u pojedinim državama članicama otežava recikliranje i trgovinu. [Am. 22]

(9)  Direktivu 94/62/EZ stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 94/62/EZ ovim se mijenja kako slijedi:

(-1) U članak 3. umeću se sljedeće točke :"

„-2.a „plastične vrećice” znači vrećice, s ili bez ručke, napravljene od plastičnih materijala kako su one definirane člankom 3. točkom (1.) Uredbe Komisije (EU) br. 10/2011* koje se daju potrošačima na prodajnom mjestu robe i proizvoda u svrhe prenošenja robe. Plastične vrećice koje su zbog higijene hrane potrebne za omatanje vlažne, rasute hrane poput sirovog mesa, ribe i mliječnih proizvoda i plastične vrećice za držanje nepakiranih pripremljenih prehrambenih proizvoda ne smatraju se plastičnim vrećicama u smislu ove Direktive. [Am. 48 i 53]

   2.a „lagane plastične vrećice’ znače vrećice napravljene od plastičnih materijala kako su one definirane člankom 3. stavkom 1 točkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 10/2011 sa stijenkama debljine manje od 50 mikrona i koje se daju potrošačima na prodajnom mjestu robe i proizvoda, osim vrlo laganih plastičnih vrećica; [Am. 24]

„2.b „vrlo lagane plastične vrećice’ znače vrećice načinjene od plastičnih materijala kako su one definirane člankom 3. točkom (1.) Uredbe (EU) br. 10/2011 sa stijenkama debljine manje od 10 mikrona; [Am. 25]

„2.c „okso-fragmentirajući plastični materijali’ znače plastični materijali koji uključuju dodatke koji potiču fragmentaciju plastičnog materijala u mikro-fragmente plastičnog materijala;” [Am. 26]

„2.d „biološki otpad’ znači biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova, otpaci hrane i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih objekata i mjesta maloprodaje te sličan otpad iz postrojenja za preradu hrane. To ne uključuje šumarske ili poljoprivredne ostatke, gnojivo, kanalizacijski mulj ili drugi biorazgradivi otpad poput prirodnih tekstila, papira ili prerađenog drveta. To također isključuje one nusproizvode proizvodnje hrane koji nikad ne postanu otpad;” [Am. 27]

„2.e „tvari koje su kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju’ znače tvari koje su kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju kategorije 1A ili 1B u skladu s dijelom 3. Priloga VI. Uredbi (EC) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća**; [Am. 28]

„2.f „tvari koje utječu na rad endokrinih žlijezda’ znače tvari koje imaju svojstva koja utječu na rad endokrinih žlijezda za koje postoji znanstveni dokaz o mogućim ozbiljnim učincima na ljudsko zdravlje ili koje su utvrđene u skladu s postupkom iz članka 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća***, ili koje su utvrđene u skladu s Preporukom Komisije [.../.../EU] ****

____________________________________;

* Uredba Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L 12, 15.1.2011., str. 1).

** Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1).

*** Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije, te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ te direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

**** Preporuka Komisije [.../.../EU] od … o kriterijima za utvrđivanje tvari koje utječu na rad endokrinih žlijezda (SL C...).” [Am. 29]

"

(2)  U članak 4. umeću se sljedeći stavci:"

„-1.a Države članice osiguravaju da se ambalaža proizvodi na takav način da ne sadrži tvari koje su kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju ili koje utječu na rad endokrinih žlijezda u koncentracijama većima od 0,01 % . Države članice osiguravaju da se ambalaža proizvodi na takav način da ne sadrži „okso-fragmentirajuće” plastične materijale. Te mjere ostvaruju se do ...(8).

_________________

[Am. 30]

   1.a Države članice poduzimaju mjere za postizanje održivog smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica na svojem državnom području u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Direktive. od barem
   50 % do …(9), odnosno
   80 % do …(10)+.,

u odnosnu na prosječnu potrošnju u Uniji u 2010. [Am. 31]

Države članice poduzimaju mjere kako bi osigurale da gospodarski subjekti koji prodaju hranu ne daju besplatno plastične vrećice, osim u slučaju vrlo laganih plastičnih vrećica ili alternativa za te vrlo lagane plastične vrećice kako je navedeno u šestom podstavku 1.c ovog članka.

Države članice osiguravaju da gospodarski subjekti koji prodaju hranu naplaćuju učinkovitu i proporcionalnu cijenu za lagane plastične vrećice kako bi se postigli ciljevi smanjenja navedeni u prvom podstavku stavka 1.a ovog članka. Države članice osiguravaju da gospodarski subjekti koji prodaju hranu naplaćuju barem jednaku cijenu za deblje plastične vrećice te da gospodarski subjekti ne zamijene lagane plastične vrećice s vrlo laganim plastičnim vrećicama na prodajnom mjestu. Države članice poduzimaju takve mjere do ...(11).

Države članice koje su uspostavile odvojeno prikupljanje biološkog otpada mogu zatražiti od gospodarskih subjekata koji prodaju hranu da snize do 50 % cijenu laganih plastičnih vrećica koje su biorazgradive i mogu se kompostirati.

Države članice potiču gospodarske subjekte koji prodaju predmete koji nisu hrana da na učinkovit i proporcionalan način naplaćuju lagane plastične vrećice kako bi se postigli ciljevi smanjenja navedeni u prvom podstavku stavku 1.a ovog članka. [Am. 32]

Države članice poduzimaju mjere kako bi osigurale da se vrlo lagane plastične vrećice koje se koriste za omatanje suhe rasute, nepakirane hrane poput voća, povrća i slastica postupno zamijeni s vrećicama koje su načinjene od recikliranog papira ili s vrlo laganim plastičnim vrećicama koje su biorazgradive i mogu se kompostirati. Države članice postižu stopu zamjene od 50 % do …(12) i od 100 % do ...(13)+. [Am. 33]

Te mjere 1.b Države članice mogu obuhvaćati uporabu nacionalnih ciljeva smanjenja, gospodarskih instrumenata te koristiti druge gospodarske instrumente kao i održavati ili uvesti ograničenja stavljanja na tržište kojima se odstupa od članka 18.. Međutim, takve mjere ne predstavljaju sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikriveno ograničavanje trgovine među državama članicama. [Am. 34]

Države članice izvještavat će o učincima tih mjera na ukupni nastanak ambalažnog otpada kada izvješćuju Komisiju u skladu s člankom 17.

„1b. Trgovci na malo dozvoljavaju potrošačima da odbiju i ostave na mjestu prodaje bilo koju ambalažu za koju smatraju da je suvišna, osobito u pogledu vrećica. Trgovci na malo osiguravaju da se takva ambalaža ili ponovno iskoristi ili reciklira.” [Am. 35]

„1c. Komisija i države članice promiču, barem tijekom prve godine nakon stupanja na snagu ove Direktive, kampanje za obavještavanje javnosti i podizanje svijesti o nepovoljnom utjecaju prekomjerne uporabe konvencionalnih plastičnih vrećica na okoliš.” [Am. 36]

„1d. Države članice osiguravaju da mjere kojima se smanjuje potrošnja laganih plastičnih vrećica ne uzrokuju ukupno povećanje nastanka ambalaže.” [Am. 38]

"

(3)  Umeće se sljedeći članak: novi članak 6.a:"

„Članak 6.a

Informacije koje se navode na plastičnim vrećicama

Ako su vrećice biorazgradive i mogu se kompostirati, to se jasno navodi na vrećici oznakom, obilježjem ili znakom u boji. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte za određivanje takvih oznaka kako bi se osigurala prepoznatljivost na razini Unije. Države članice mogu donijeti mjere kako bi se navele druge značajke, kao što je mogućnost ponovne uporabe, reciklaže i razgradivost.” [Am. 39]

"

(4.) Umeće se sljedeći članak:"

„Članak 20.a

Izvršenje delegiranja

1.  Ovlast donošenja delegiranih akata dodijeljena je Komisiji i podliježe uvjetima utvrđenima ovim člankom.

2.  Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 6.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od ...(14).

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6.a. Odlukom o opozivanju prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opozivanje stupa na snagu dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Ono ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćava Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 6.a stupa na snagu samo ako Europski parlament i Vijeće ne izraze primjedbe u razdoblju od dva mjeseca od obavijesti o tom aktu Europskom parlamentu i Vijeću ili, ako su prije isteka tog roka, Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da nemaju primjedbe. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

[Am. 40]

(5.) U Prilogu II., točke (c) i (d) stavka 3. izmjenjuju se na sljedeći način:

ˮ(c) Ambalaža oporabljiva putem kompostiranja

Ambalažni otpad obrađen u svrhu kompostiranja takve je biorazgradive prirode da bi trebao biti u potpunosti sukladan s odvojenim prikupljanjem i industrijskim i/ili vrtnim postupkom kompostiranja ili s aktivnosti u koju ga se uvodi.

   (d) Biorazgradiva ambalaža

Biorazgradivi ambalažni otpad takve je prirode da je u mogućnosti proći takvu fizičku, kemijsku, toplinsku ili biološku razgradnju da se sav materijal u konačnici razgradi u ugljikov dioksid, biomasu i voduˮ. [Am. 41]

"

Članak 2.

1.  Države članice mijenjanju, ako je potrebno, svoje nacionalno zakonodavstvo i donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom u roku od dvanaest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba. [Am. 42]

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 2.a

Do … (15) Komisija preispituje učinkovitost ove Direktive i procjenjuje je li potrebno poduzeti daljnje mjere koje, prema potrebi, prati zakonodavni prijedlog. [Am. 43]

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)SL C, , str. .
(2)SL C
(3) Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2014.
(4)Direktiva 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).
(5)Direktiva 2008/98 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih Direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.)
(6)Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Planu za resursno učinkovitu Europu (COM(2011)0571 završna verzija).
(7)Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.)–40.
(8) Dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive.
(9) Tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.
(10)+ Pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive.
(11) Dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.
(12) Tri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.
(13)+ Pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive.
(14) Datum stupanja na snagu direktive o izmjeni.
(15) Šest godina nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti