Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2013/0371(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0174/2014

Predložena besedila :

A7-0174/2014

Razprave :

PV 15/04/2014 - 21
CRE 15/04/2014 - 21

Glasovanja :

PV 16/04/2014 - 7.21
CRE 16/04/2014 - 7.21
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2014)0417

Sprejeta besedila
PDF 357kWORD 100k
Sreda, 16. april 2014 - Strasbourg
Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ***I
P7_TA(2014)0417A7-0174/2014
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0761),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0392/2013),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 26. februarja 2014(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. aprila 2014(2),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0174/2014),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 16. aprila 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk
P7_TC1-COD(2013)0371

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Direktiva 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta(4) je bila sprejeta za preprečevanje ali zmanjšanje vpliva embalaže in odpadne embalaže na okolje. Čeprav se plastične nosilne vrečke štejejo za embalažo v smislu navedene direktive, njene določbe ne vključujejo posebnih ukrepov v zvezi s potrošnjo takih vrečk.

(2)  Posledica potrošnje plastičnih nosilnih vrečk so visoke ravni smetenja in neučinkovita raba virov, poleg tega pa naj bi se potrošnja še povečala, če ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi. Smetenje s plastičnimi nosilnimi vrečkami povzroča onesnaženost okolja in še povečuje zelo razširjeni problem smetenja morja vodnih teles, kar ogroža morske vodne ekosisteme po vsem svetu. [Sprememba 1]

(2a)  Poleg tega kopičenje plastičnih nosilnih vrečk v okolju nedvomno negativno vpliva na nekatere gospodarske panoge, kot je turizem. [Sprememba 2]

(3)  Plastične Lahke plastične nosilne vrečke debeline manj kot 50 mikronov, ki predstavljajo večino skupnega števila potrošenih uporabljenih plastičnih nosilnih vrečk v Uniji, se redkeje so manj primerne za ponovno uporabijo uporabo kot debelejše plastične nosilne vrečke in, zato hitreje končajo v odpadkih, bolj smetijo okolje in zaradi svoje majhne teže pogosteje končajo raztresene v okolju, tako na kopnem kot v sladkovodnih in morskih ekosistemih. [Sprememba 3]

(3a)  Stopnja recikliranja je večinoma še zelo nizka, čeprav je plastične nosilne vrečke mogoče reciklirati. Ne pričakuje se, da bi se recikliranje vrečk razvilo do pomembne stopnje, saj zaradi svoje tankosti in majhne teže nimajo visoke reciklažne vrednosti. Poleg tega se ne zbirajo ločeno, njihov prevoz je drag, pranje za recikliranje pa zahteva velike količine vode. Recikliranje plastičnih nosilnih vrečk torej ne reši problemov, ki jih povzročajo. [Sprememba 4]

(3b)  V skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki v Uniji je najpomembnejše preprečevanje. Zato je opredeljen cilj zmanjšanja po vsej EU. Vendar se plastične nosilne vrečke uporabljajo v več namenov in se bodo v prihodnosti še naprej uporabljale. Da bi zagotovili, da uporabljene plastične nosilne vrečke ne končajo v okolju, bi bilo treba razširiti infrastrukturo za ravnanje z odpadki, predvsem za recikliranje, potrošnike pa bi bilo treba poučiti glede ustreznega odlaganja odpadkov. [Sprememba 46]

(4)  Ravni Raven potrošnje plastičnih nosilnih vrečk se po vsej Uniji razlikujejo ne razlikuje le zaradi razlik v potrošniških navadah, in okoljski ozaveščenosti ter, temveč zlasti zaradi razlik v učinkovitosti ukrepov politike, ki jih sprejmejo države članice. Nekaterim državam članicam je uspelo občutno zmanjšati potrošnjo plastičnih nosilnih vrečk in v najuspešnejših sedmih državah članicah raven potrošnje takih vrečk znaša le 20 % povprečne potrošnje v EU. Cilje zmanjšanja po vsej EU bi bilo treba določiti v primerjavi s povprečno potrošnjo plastičnih nosilnih vrečk v Uniji in tako upoštevati zmanjšanje, ki so ga nekatere države članice že dosegle. [Sprememba 5]

(4a)  Razpoložljivi podatki v zvezi z uporabo plastičnih nosilnih vrečk v Uniji jasno kažejo, da je majhna ali se je zmanjšala v tistih državah članicah, kjer jih gospodarski subjekti ne ponujajo brezplačno, ampak proti manjšemu plačilu. [Sprememba 6]

(4b)  Poleg tega se je izkazalo, da ima obveščanje potrošnikov odločilno vlogo pri doseganju ciljev v zvezi z zmanjšanjem potrošnje plastičnih vrečk. Zato so potrebna prizadevanja na institucionalni ravni, da se poveča ozaveščenost o vplivu plastičnih vrečk na okolje in odpravi sedanje dojemanje vrečk kot neškodljivega in poceni blaga, ki je samo po sebi brez vrednosti. [Sprememba 7]

(5)  Za spodbujanje podobnih znižanj povprečnih podobnega znižanja povprečne ravni potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk bi morale države članice sprejeti ukrepe za znatno zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk debeline manj kot 50 mikronov, saj so pri njih možnosti za ponovno uporabo močno omejene, v skladu s splošnimi cilji Unije v okviru politike ravnanja z odpadki in v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki v Uniji, kot je določena v Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta(5). Takšni ukrepi za zmanjšanje potrošnje bi morali upoštevati sedanje ravni potrošnje plastičnih nosilnih vrečk v posameznih državah članicah, pri čemer bi bila v državah z višjimi ravnmi potrebna večja prizadevanja. Za spremljanje napredka pri zmanjševanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk bodo nacionalni organi zagotovili podatke o njihovi potrošnji v skladu s členom 17 Direktive 94/62/ES. [Sprememba 8]

(5a)  Ukrepi, ki jih sprejmejo države članice, bi morali zajemati uporabo ekonomskih instrumentov, kot so cenovni ukrepi, za katere se je izkazalo, da so zelo učinkoviti pri zmanjševanju uporabe plastičnih nosilnih vrečk. Države članice bi morale zagotoviti, da gospodarski subjekti, ki prodajajo živila, na kraju prodaje blaga ali izdelkov ne bodo brezplačno dajali zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk ali alternativ zanje. Tudi gospodarske subjekte, ki prodajajo izključno neživilske artikle, bi morale spodbujati, da na kraju prodaje blaga ali izdelkov ne bi brezplačno dajali zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk. [Sprememba 9]

(6)  Ukrepi, ki jih sprejmejo države Države članice, lahko vključujejo uporabo ekonomskih instrumentov bi morale imeti možnost, da uporabijo tudi ekonomske instrumente, kot so davki in dajatve, za katere se je izkazalo, da so zelo učinkoviti pri zmanjševanju uporabe plastičnih nosilnih vrečk, ter tržnih omejitev in tržne omejitve, npr. prepovedi, in sicer z odstopanjem od člena 18 Direktive 94/62/ES in ob izpolnjevanju zahtev iz členov od 34 do 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). [Sprememba 10]

(6a)  Plastične nosilne vrečke, ki se uporabljajo za vlažna razstresena živila, kot so surovo meso, ribe in mlečni izdelki, in plastične vrečke za nepakirana pripravljena živila so potrebne zaradi higiene živil in bi zato morale biti izvzete iz področja uporabe te direktive. [Spremembi 47 in 51]

(6b)  Zelo lahke plastične nosilne vrečke se rutinsko uporabljajo pri nakupu suhih razstresenih nepakiranih živil, na primer sadja, zelenjave ali sladkornih izdelkov. Tovrstna uporaba teh vrečk preprečuje nastajanje živilskih odpadkov, saj potrošnikom omogoča nakup točno določene, ne že zapakirane količine, omogoča pa tudi umik točno določenega izdelka, ki ni več primeren za prehrano, ne da bi morali odvreči vso zapakirano količino. Vseeno so zelo lahke plastične vrečke iz navadne plastike poseben problem onesnaževanja. [Sprememba 12]

(6c)  Plastične nosilne vrečke iz biorazgradljivih materialov in materialov, primernih za kompostiranje, so manj škodljive za okolje kot nosilne vrečke iz navadne plastike. Kadar njihova uporaba prinaša večjo korist, na primer ko se zelo lahke plastične nosilne vrečke uporabljajo za suha raztresena nepakirana živila, na primer sadje, zelenjavo in sladkorne izdelke, bi jih morali postopoma zamenjati z zelo lahkimi vrečkami iz recikliranega papirja ali zelo lahkimi plastičnimi vrečkami, ki bi bile biološko razgradljive in primerne za kompostiranje. Kadar je treba zmanjšati uporabo plastičnih nosilnih vrečk, namreč lahkih plastičnih nosilnih vrečk, bi morale biti v splošnem cilju zmanjšanja zajete tudi vrečke iz biološko razgradljivih materialov in materialov, ki so primerni za kompostiranje. Državam članicam, v katerih se biološki odpadki zbirajo ločeno, pa bi moralo biti dovoljeno znižati ceno lahkih plastičnih nosilnih vrečk iz materialov, ki so biološko razgradljivi in primerni za kompostiranje. [Sprememba 13]

(6d)  Posebno vlogo pri zmanjševanju uporabe plastičnih vrečk bi morali imeti programi izobraževanja, namenjeni potrošnikom na splošno, zlasti pa otrokom. Te programe izobraževanja bi morali izvajati tako države članice kot proizvajalci in prodajalci na kraju prodaje blaga in izdelkov. [Sprememba 14]

(6e)  Osnovne zahteve v zvezi z embalažo, ki se lahko predela s kompostiranjem, bi bilo treba spremeniti in tako zagotoviti, da bo oblikovan evropski standard za vrtno kompostiranje. Osnovne zahteve v zvezi z biološko razgradljivo embalažo bi bilo treba spremeniti in tako zagotoviti, da bi za biološko razgradljive šteli le materiali, ki se biološko popolnoma razgradijo. [Sprememba 15]

(6f)  Evropski standard EN 13432 „Zahteve za embalažo, primerno za kompostiranje ali biorazgradnjo – preskusna shema in ovrednotenje meril za sprejemljivost embalaže“ določa lastnosti, ki jih mora imeti material, da bi štel kot primeren za kompostiranje, in sicer da ga je mogoče reciklirati v procesu organske predelave, torej s kompostiranjem in anaerobno presnovo. Komisija bi morala Evropski odbor za standardizacijo zaprositi, da bi razvil ločen standard za vrtno kompostiranje. [Sprememba 16]

(6g)  Proizvajalci nekatere plastične materiale opredeljujejo kot oksobiološko razgradljive. To pomeni, da se navadni plastiki dodajo oksobiološko razgradljivi aditivi, običajno kovinske soli. Zaradi oksidacije se ti materiali drobijo na majhne delce, ki ostanejo v okolju. Zato je označevanje tovrstnih materialov za biološko razgradljive zavajajoče. Drobljenje spremeni vidno smetenje s predmeti, kot so plastične nosilne vrečke, v nevidno smetenje s sekundarno mikroplastiko. To problema odpadkov ne rešuje, marveč le še povečuje onesnaževanje okolja s plastičnimi materiali. Tovrstnih plastičnih materialov torej ne bi smeli uporabljati za plastično embalažo. [Sprememba 17]

(6h)  Snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje ali so endokrini motilci, bi bilo treba postopoma izločiti iz materialov za embalažo, da bi preprečili nepotrebno izpostavljanje ljudi tem snovem in preprečili vnos teh snovi v okolje z odpadki. [Sprememba 18]

(6i)  Škodljive snovi v plastičnih vrečkah, zlasti kemikalije, ki škodljivo vplivajo na delovanje hormonov, bi bilo treba povsem prepovedati, da se zagotovi visoka raven varovanja okolja in zdravja ljudi. [Sprememba 19]

(7)  Ukrepi za zmanjšanje potrošnje plastičnih nosilnih vrečk bi morali pomagati trajno zmanjšati potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk in ne bi smeli povzročiti splošnega povečanja proizvodnje embalaže. [Sprememba 20]

(7a)  Da se v vsej Uniji zagotovi priznanje označb (oznake, grafičnega prikaza ali barvne kode) za biološko razgradljive in za kompostiranje primerne vrečke, se na Komisijo v skladu s členom 290 PDEU prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za opredelitev teh označb. Zlasti pomembno je, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov bi morala zagotoviti, da bodo ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način. [Sprememba 21]

(8)  Ukrepi, ki jih zagotavlja ta direktiva, so skladni s Sporočilom Komisije o časovnem okviru za Evropo, gospodarno z viri(6), in bi morali prispevati k ukrepom proti smetenju, sprejetim v skladu z Direktivo 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta(7).

(8a)  Da ne bi prišlo do oviranja delovanja notranjega trga, bi morali po vsej Uniji veljati enaki pogoji glede uporabljenih materialov. Razlike v načinu obravnave nekaterih materialov v posameznih državah članicah so škodljive za recikliranje in trgovino. [Sprememba 22]

(9)  Direktivo 94/62/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 94/62/ES se spremeni:

(1)  v členu 3 se vstavijo naslednje točke:"

„-2a. „plastične nosilne vrečke“ pomeni vrečke z ročaji ali brez iz polimernih materialov, kot so opredeljeni v členu 3(1) Uredbe Komisije (EU) št. 10/2011, ki se dobavljajo potrošnikom na kraju prodaje blaga ali izdelkov, in sicer za nošenje blaga. Plastične nosilne vrečke, ki so zaradi higiene živil potrebne za vlažna razstresena živila, kot so surovo meso, ribe in mlečni izdelki, in plastične vrečke za nepakirana pripravljena živila za namene te direktive ne štejejo za plastične nosilne vrečke. [Spremembi 48 in 53]

   2a. „lahke plastične nosilne vrečke“ pomeni vrečke iz polimernih materialov, kot so opredeljeni v členu 3(1) Uredbe Komisije (EU) št. 10/2011*, z debelino sten pod manj kot 50 mikronov in, ki se dobavljajo potrošnikom na kraju prodaje blaga ali izdelkov, razen zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk. [Sprememba 24]
   2b. „zelo lahke plastične nosilne vrečke“ pomeni vrečke iz polimernih materialov, kot so opredeljeni v členu 3(1) Uredbe (EU) št. 10/2011, z debelino sten manj kot 10 mikronov; [Sprememba 25]
   2c. „oksodrobljivi plastični materiali“ pomeni plastični materiali, ki vsebujejo dodatke, ki sprožijo drobljenje plastičnih materialov v mikrodelce plastičnih materialov; [Sprememba 26]
   2d. „biološki odpadki“ pomeni biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane. Ne vključujejo pa gozdarskih in kmetijskih ostankov, hlevskega gnoja, blata iz čistilnih naprav ali drugih biološko razgradljivih odpadkov, npr. naravnega tekstila, papirja ali predelanega lesa. Prav tako ne vključujejo stranskih proizvodov pri proizvodnji hrane, ki nikoli ne veljajo za odpadke. [Sprememba 27]
   2e. „snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje,“ pomeni snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje iz kategorije 1A ali 1B v skladu z delom 3 Priloge VI Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta**; [Sprememba 28]
   2f. „endokrini motilci“ pomeni snovi, ki povzročajo endokrine motnje in za katere obstajajo znanstveni dokazi o morebitnih resnih posledicah za človekovo zdravje ali so opredeljene v skladu s postopkom iz člena 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta*** ali v skladu s priporočilom Komisije [.../.../EU]****; [Sprememba 29]

________________

* Uredba Komisije (ES) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L 12, 15.1.2011, str. 1).

** Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

*** Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

**** Priporočilo Komisije [.../.../EU] z dne ... o merilih za prepoznavanje endokrinih motilcev (UL C ...).“[Sprememba 29]

"

(2)  V členu 4 se vstavijo naslednji odstavki:"

„-1a. Država članica zagotovi, da je embalaža proizvedena tako, da ne vsebuje snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, ali endokrinih motilcev v koncentracijah nad 0,01 %. Država članica zagotovi, da je embalaža proizvedena tako, da ne vsebuje oksodrobljivih plastičnih materialov. Ti ukrepi se izvedejo do…(8).[Sprememba 30]

   1a. Države članice sprejmejo ukrepe za trajno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na njihovem ozemlju v dveh letih od začetka veljavnosti te direktive. za vsaj:
   50 % do leta ...(9) in
   80 % do leta ...(10)+

v primerjavi s povprečno potrošnjo v Uniji leta 2010. [Sprememba 31]

Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da gospodarski subjekti, ki prodajajo živila, ne ponujajo nosilnih vrečk brezplačno, razen zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk ali nadomestkov takšnih zelo lahko nosilnih vrečk iz šestega pododstavka.

Države članice zagotovijo, da gospodarski subjekti, ki prodajajo živila, za lahke plastične nosilne vrečke zaračunajo ceno, ki je učinkovita in sorazmerna, da bi dosegli cilj zmanjšanja iz prvega pododstavka odstavka. Države članice zagotovijo, da gospodarski subjekti, ki prodajajo živila, za debelejše plastične nosilne vrečke zaračunajo vsaj enako ceno in da na kraju prodaje ne zamenjajo lahkih plastičnih nosilnih vrečk z zelo lahkimi. Države članice sprejmejo te ukrepe do …(11).

Države članice, v katerih se biološki odpadki zbirajo ločeno, lahko od gospodarskih subjektov, ki prodajajo živila, zahtevajo do petdesetodstotno zmanjšanje cene lahkih plastičnih vrečk, ki so biološko razgradljive in primerne za kompostiranje.

Države članice spodbujajo gospodarske subjekte, ki prodajajo neživilske artikle, da za plastične nosilne vrečke zaračunajo ceno, ki je učinkovita in sorazmerna za doseganje cilja zmanjšanja iz prvega pododstavka. [Sprememba 32]

Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki se uporabljajo za suha razstresena nepakirana živila, kot so sadje, zelenjava in sladkorni izdelki, postopoma nadomestijo z nosilnimi vrečkami iz recikliranega papirja ali biološko razgradljivimi in za kompostiranje primernimi zelo lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami. Države članice do leta …(12) dosežejo petdesetodstotno stopnjo nadomestitve, do leta …(13)+ pa stoodstotno. [Sprememba 33]

Ti ukrepi Države članice lahko vključujejo uporabo nacionalnih ciljev za zmanjšanje potrošnje, uporabijo druge ekonomske instrumente in ohranijo ali uvedejo tržne omejitve z odstopanjem od člena 18 te direktive. Vendar ti ukrepi ne smejo biti sredstvo za samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine med državami članicami. [Sprememba 34]

Države članice pri poročanju Komisiji v skladu s členom 17 te direktive poročajo o učinkih teh ukrepov na splošno nastajanje odpadne embalaže.

   1b. Prodajalci potrošnikom omogočijo, da zavrnejo ali na kraju prodaje pustijo vso embalažo, za katero menijo, da je odveč, še posebej nosilne vrečke. Prodajalci zagotovijo, da se ta embalaža ponovno uporabi ali reciklira. [Sprememba 35]
   1c. Komisija in države članice vsaj prvo leto po začetku veljavnosti te direktive spodbujajo kampanje za obveščanje in ozaveščanje javnosti glede škodljivega vpliva pretirane uporabe navadnih plastičnih vrečk na okolje. [Sprememba 36]
   1d. Države članice zagotovijo, da ukrepi za zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ne povzročijo splošnega povečanja proizvodnje embalaže. [Sprememba 38]
   (3) vstavi se naslednji člen:

„Člen 6a

Informacije, ki jih je treba navesti na plastičnih vrečkah

Če je vrečka biološko razgradljiva in primerna za kompostiranje, se to na njej jasno označi z oznako, grafičnim prikazom ali barvno kodo. Na Komisijo se prenese poblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za opredelitev tovrstnih označb, da se zagotovi njihovo priznavanje po vsej Uniji. Države članice lahko sprejmejo ukrepe za označevanje drugih značilnosti, kot so možnost večkratne uporabe, možnost recikliranja in razgradljivost.“; [Sprememba 39]

"

(4)  vstavi se sledeči člen:"

„Člen 20a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od ...(14).

3.  Pooblastilo iz člena 6a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6a, začne veljati samo, če mu Evropski parlament ali Svet v roku dveh mesecih od uradnega sporočila Evropskemu parlamentu in Svetu o aktu ne nasprotuje ali če pred iztekom omenjenega roka Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da aktu ne nameravata nasprotovati. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“ [Sprememba 40]

"

(5)  v Prilogi II se točki (c) in (d) odstavka 3 spremenita:"

„(c) Embalaža, ki jo je mogoče predelati s kompostiranjem

Odpadna embalaža, obdelana za kompostiranje, mora biti toliko biološko razgradljiva, da je popolnoma združljiva s procesom ločenega zbiranja ter procesa ali dejavnosti industrijskega in/ali vrtnega kompostiranja, kamor je vnesena.

   (d) Biološko razgradljiva odpadna embalaža

Biološko razgradljiva odpadna embalaža je takšna, da se fizično, kemično, toplotno ali biološko razgradi, tako da se ves material razgradi v ogljikov dioksid, biomaso in vodo.“ [Sprememba 41]

"

Člen 2

1.  Države članice po potrebi spremenijo svojo nacionalno zakonodajo in sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje dvanajst mesecev po datumu začetka veljavnosti te direktive. Besedila navedenih teh predpisov takoj sporočijo Komisiji. [Sprememba 42]

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

2.  Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 2a

Komisija do …(15) pregleda učinkovitost te direktive in oceni, ali so potrebni nadaljnji ukrepi, temu pa po potrebi priloži zakonodajni predlog. [Sprememba 43]

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V …,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C, , str. .
(2)UL C, , str. .
(3)Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014.
(4)Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31.12.1994, str. 10).
(5)Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
(6)Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o časovnem okviru za Evropo, gospodarno z viri (COM(2011)0571 final).
(7)Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).
(8) Datum: dve leti po začetku veljavnosti te direktive.
(9) Datum: tri leta po začetku veljavnosti te direktive.
(10)+ Datum: pet let po začetku veljavnosti te direktive.
(11) Datum dve leti po začetku veljavnosti te direktive.
(12) Datum: tri leta po začetku veljavnosti te direktive.
(13)+ Datum: pet let po začetku veljavnosti te direktive.
(14) Datum začetka veljavnosti direktive o spremembi.
(15) Datum: šest let po začetku veljavnosti te direktive.“

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov