Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0237(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0140/2013

Předložené texty :

A7-0140/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0421

Přijaté texty
PDF 296kWORD 54k
Středa, 16. dubna 2014 - Štrasburk
Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ***I
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0499),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0288/2012),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Účetního dvora ze dne 7. února 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. února 2013(2),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 31. ledna 2013(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o uplatňování nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni(4),

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 5. března 2014 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska a Rozpočtového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A7-0140/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 67, 7.3.2013, s. 1.
(2) Úř. věst. C 133, 9.5.2013, s. 90.
(3) Úř. věst. C 62, 2.3.2013, s. 77.
(4) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 46.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
P7_TC1-COD(2012)0237

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí