Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0237(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0140/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0140/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0421

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 48k
2014. április 16., Szerda - Strasbourg
Az európai politikai pártok és európai politikai alapítványok alapszabálya és finanszírozása ***I
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0499),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 224. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0288/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Számvevőszék 2013. február 7-i véleményére(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. február 13-i véleményére(2),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. január 31-i véleményére(3),

–  tekintettel az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet alkalmazásáról szóló 2011. április 6-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2014. március 5-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0140/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 67., 2013.3.7., 1. o.
(2) HL C 133., 2013.5.9., 90. o.
(3) HL C 62., 2013.3.2. 77. o.
(4) HL C 296. E, 2012.10.2., 46. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 16-án került elfogadásra az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló .../2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0237

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1141/2014/EU, Euratom rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat