Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0237(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0140/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0140/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0421

Pieņemtie teksti
PDF 274kWORD 52k
Trešdiena, 2014. gada 16. aprīlis - Strasbūra
Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statuss un finansēšana ***I
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2012)0499),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 224. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0288/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas 2013. gada 7. februāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada 13. februāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada 31. janvāra atzinumu(3),

–  ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 6. aprīļa rezolūciju par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu(4),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2014. gada 5. marta vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7‑0140/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 67, 7.3.2013., 1. lpp.
(2) OV C 133,9.5.2013., 90. lpp.
(3) OV C 62, 2.3.2013., 77. lpp.
(4) OV C 296 E, 2.10.2012., 46. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu
P7_TC1-COD(2012)0237

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES, Euratom) Nr. 1141/2014.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika