Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0237(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0140/2013

Texte depuse :

A7-0140/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2014 - 7.26
CRE 16/04/2014 - 7.26
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0421

Texte adoptate
PDF 277kWORD 53k
Miercuri, 16 aprilie 2014 - Strasbourg
Statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene ***I
P7_TA(2014)0421A7-0140/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0499),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7‑0288/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 7 februarie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 februarie 2013(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 31 ianuarie 2013(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2004/2003 privind statutul și finanțarea partidelor politice la nivel european(4),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 martie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0140/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 67, 7.3.2013, p. 1.
(2) JO C 133, 9.5.2013, p. 90.
(3) JO C 62, 2.3.2013, p. 77.
(4) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 46.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
P7_TC1-COD(2012)0237

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate